Ħarsa ġenerali​

Wara sentejn ta' prattika fil-professjoni tat-tagħlim, l-għalliema li għandhom kwalifika fit-tagħlim rikonoxxuta mill-Kunsill tal-Professjoni tat-Tagħlim (CTP) huma mitluba biex japplikaw għall-warrant permanenti ta' għalliem. Persuni li għandhom degree ta' Master's jew degree ekwivalenti u rreġistraw għal kwalifika bħal din qabel id-29 ta' Lulju 2008 jistgħu japplikaw ukoll. Persuni li qabel id-29 ta' Lulju 2008 kienu jipprattikaw il-professjoni ta' għalliem għal tal-anqas 8 snin fi skola wara li jkunu komplew ħmistax-il sena ta' esperjenza fit-tagħlim jistgħu japplikaw għal warrant permanenti.

X’se tingħata

Warrant permanenti ta' għalliem.

Eliġibbiltà​​

Persuni li li huma konformi mal-Artiklu 24 jew 41 tal-Att dwar l-Edukazzjoni jinsabu fuq il-: link

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha, u ibgħatha lil:

Is-Segretarju
Il-Kunsill għad-Direttorati tal-Edukazzjoni tal-Professjoni tal-Għalliema
Uffiċċju Nru. 122
Triq l-Assedju l-Kbir
Floriana VLT 2000

Dokumenti meħtieġa:
i) Ċertifikat oriġinali tal-kondotta mill-Pulizija maħruġ f'dan ix-xahar. Applikanti barranin jistgħu jintalbu jfornu lill-Kunsill b'riċerka tar-Rekords tal-Pulizija.
ii) Fotokopji tal-kwalifiki kollha ddikjarati għandhom jinkludu ċertifikat ta' +Degree u Europass Diploma Supplement/kopja uffiċjali dettaljata. Il-kopji kollha għandhom ikunu ffirmati personalment bħala kopji vera awtentikati tad-dokument oriġinali mill-Kap tal-iskola jew mis-Segretarju tal-Kunsill tal-Professjoni tal-Għalliema. Il-Kapijiet tal-Iskola għandhom jinkludu t-timbru personali tagħhom. L-ewwel tliet paġni tal-Europass Diploma Supplement li jkun fih data personali għandu jkun iċċertifikat.
iii) Dikjarazzjoni ta' rikonoxximent fuq il-komparabbiltà tal-kwalifiki maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla jekk int għandek il-kwalifiki mogħtija minn universitajiet/istituzzjonijiet terzjarji barranin jew istituzzjonijiet oħra li mhumiex elenkati bħala rkonoxxuti mill-websajt tal-MQRIC.

Għal skejjel tal-Knisja u Indipendenti BISS:
i) Kopja taċ-Ċertifikat tal-kondotta mill-Pulizija maħruġ fi żmien l-aħħar xahar.
iii) Jobsplus employment history.
iii) Dikjarazzjoni minn Kapijiet tal-Iskola ta' qabel li jindikaw id-dati ta' meta l-applikant beda u spiċċa l-impeg, u jekk qatt l-applikant għamel użu minn leave bla ħlas. (Jekk l-applikant ikunu bidel l-iskejjel matul dawn l-aħħar sentejn).

Applikazzjonijiet minn Ċittadini li mhumiex tal-Ue:
i) Ċertifikat ta' Ċittadinanza jew Permess ta' Xogħol mill-Jobsplus.
ii) Riċerka tar-records mill-Pulizija.
iii) Dikjarazzjoni uffiċjali li l-applikant huwa mniżżel fuq ir-reġistru ta' għalliema tal-pajjiż ta' oriġini tiegħu/tagħha u li hu/hi kellu rapporti favorevoli matul tiegħu bħala għalliem/a.
applika