Ħarsa ġenerali​

Sabiex vetturi jkunu bil-liċenzja biex jintużaw, dawn ikollhom bżonn li jkunu ċċertfikati bħal tajbin għat-triq (roadworthy) u bla periklu biex jintużaw fuq toroq pubbliċi skont il-manwali approvati minn Transport Malta. VRT test ifisser eżami ta' vettura li jsir minn tester bil-liċenzja sabiex jiċċertifika l-kundizzjoni li tkun roadworthy (tajba għat-triq) u tissodisfa l-istandards stabbiliti. Vehicle tester bil-liċenzja tfisser bniedem kompetenti li ngħata l-liċenzja minn Transport Malta biex jispezzjona u jiċċertifika vetturi bħala tajbin għat-triq (roadworthy).

X’se tingħata

Liċenzja biex tittestja vetturi skont ir-Regolamenti dwar Testijiet biex jiċċertifikaw li Vetturi bil-Mutur huma Tajba għat-Triq - L.S. 65.15.

Eliġibbiltà​​

L-applikanti jrid ikollhom kondotta nadifa, tal-anqas 3 snin esperjenza ta' xogħol relatat, ikollhom Technician Certificate in Motor Vehicle Systems (Part 2) jew kull ċertifikat ekwivalenti, kif ukoll liċenzja tas-sewqan valida għall-kategoriji ta' vetturi li hu/hi jkunu qed jittestjaw.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Ladarba l-applikazzjoni tiġi aċċettata minn Transport Malta, l-applikant jinkiteb fil-kors għal VRT Testers oganizzat minn Jobsplus. Wara li jintemm b’suċċess il-kors, tinħareġ il-liċenzja minn Transport Malta wara li jsir ħlas ta’ €25.
applika