Ħarsa ġenerali​

The Patent Box Deduction Rules, 2019 jistabbilixxu reġim fiskali għal dħul li jirriżulta minn privattivi, drittijiet simili ta' proprjetà intellettwali (IP) u softwer kopjat. Barra minn hekk, ir-regoli jipprevedu li kumpaniji żgħar jistgħu jużaw ir-regoli tal-kaxxa tal-privattivi dwar id-dħul minn kwalunkwe proprjetà intellettwali bbażata fuq invenzjoni li tista' tiġi patentata.

X’se tingħata

Min iħallas it-taxxa li jikkwalifika għat-tnaqqis tal-Kaxxa tal-Privattivi se jkun intitolat li jnaqqas perċentwali tad-dħul tiegħu mid-dħul taxxabbli. Dan it-tnaqqis ser jiġi aġġustat skont il-perċentwali li jirriżulta mill-qsim tan-nefqa tal-IP kwalifikanti min-nefqa totali relatata mal-IP partikolari.

Eliġibbiltà​​

Kwalunkwe entità li wettqet R&D u diġà qed tikseb profitti mill-prodotti/servizzi żviluppati.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħata

Dokumenti mehtieġa

Id-dokumenti meħtieġa huma;
 -Formola tal-applikazzjoni
- Kopji tad-drittijiet tal-PI mogħtija
- Fil-każ ta ’software bid-drittijiet tal-awtur, konferma minn awditur indipendenti tas-sistema li tkun ġiet approvata mill-Aġenzija Maltija għall-Innovazzjoni diġitali, u jekk rilevanti minn parti terza teknikament kompetenti, dik ibbażata fuq l-informazzjoni pprovduta. Is-software jew il-parti rilevanti tiegħu, tikkostitwixxi l-ħolqien intellettwali tal-applikant stess, li rriżulta fir-riżoluzzjoni tal-inċertezza xjentifika jew teknoloġika u ġie żviluppat bl-użu ta’ tekniki u metodoloġiji strutturati.

- Jekk l-applikant ikun entita żgħira li tapplika fir-rigward ta ’IP li ma jkunx formalment irreġistrat, l-applikant huwa meħtieġ li jipprovdi r-riżultati ta’ tfittxija għal privattiva, imwettqa minn impriża indipendenti (parti terza) kompetenti biex twettaq tali tfittxijiet, bħal aġent tal-privattiva. Id-dokumentazzjoni għandha tiċċertifika li l-invenzjoni hija ġdida u utli sad-data li fiha bdiet tintuża, tiġi prodotta jew ikkummerċjalizzata.

- CVs ta' impjegati li meta jkunu involuti fl-iżvilupp tal-IP. Elenka l-ismijiet tal-persuni li s-CV tagħhom huwa pprovdut u r-rwol tagħhom fl-iżvilupp tal-IP.
- Kwalunkwe dokumentazzjoni oħra tal-kampjun (bħal skedi ta ’żmien, fatturi, rapporti ta’ progress, riżultati tat-testijiet eċċ.) li tgħin biex jiġi ppruvat li l-PI nħolqot mill-applikant bl-użu ta’ approċċ ta’ riċerka ta' struttura.

 

applika