Ħarsa ġenerali​

The Family Businesses Grant għandu jappoġġa n-negozji tal-familja biex jindirizzaw kwistjonijiet ta' tranżizzjoni billi jiffaċilita l-aċċess għal servizzi ta' konsulenza u medjazzjoni. L-għotja massima li tista' tingħata taħt dawn il-linji gwida hija limitata għal €15,000 għal kull negozju tal-familja fi kwalunkwe perjodu ta' tliet snin. L-applikanti potenzjali għandhom jikkuntattjaw lill-Family Business Office biex jitolbu awtorizzazzjoni għas-servizzi li jridu jinkisbu. Kwalunkwe spiża mġarrba qabel l-approvazzjoni tal-Family Business Officer u s-sottomissjoni uffiċjali tal-applikazzjoni mhux se titqies eliġibbli. Il-Family Business Office jgħaddi l-applikazzjoni tiegħek lil Malta Enterprise.

X’se tingħata


L-għotja massima li tista’ tingħata taħt dawn il-linji gwida hija limitata għal €15,000 għal kull negozju tal-familja fi kwalunkwe perjodu ta’ tliet snin.

Eliġibbiltà​​

Biex ikun eliġibbli, l-Applikant għandu jissodisfa l-kriterji li ġejjin;
- L-Applikant għandu jkun irreġistrat bħala Family Business mal-Family Business Office.
- L-Applikant ma jrid ikollu l-ebda pendenzi relatat mal-VAT, it-Taxxa tad-Dħul u s-Sigurtà Soċjali.
- L-Applikant m'għandux ikun involut f'attivitajiet speċifikament esklużi taħt ir-Regolament de minimis.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħata.

Dokumenti mehtieġa

Id-dokumenti meħtieġa huma;
- Formola tal-applikazzjoni
- Tax Compliance Certificate
- Kwotazzjonijiet
- Family Business Certificate

applika