Ħarsa ġenerali​

Ir-rekwiżit għal awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni għal tagħmir protettiv personali ġie introdott mill-Kummissjoni Ewropea permezz tal-pubblikazzjoni tar-Regolament ta ' Implimentazzjoni (UE) 2020/402 fid-dawl tan-nuqqasijiet fil-provvista li qed jiġu esperjenzati fl-UE matul il-pandemija COVID-19. Dan ir-rekwiżit japplika għall-prodotti elenkati fl-Anness I tar-Regolament.

X’se tingħata

Liċenzja ta ' esportazzjoni.

Eliġibbiltà​​

Kummerċjanti ta ' tagħmir ta ' protezzjoni personali.

Kif tapplika​

Billi tissottometti applikazzjoni.
applika