Ħarsa ġenerali​

B'din il-formola tingħata liċenzja ta' Aġent tal-Marketing (bejgħ). L-iskop ta' din il-liċenzja huwa li jippermetti l-użu ta' vettura kummerċjali minn fejn jinbiegħu oġġetti bl-imnut minn impjegat jew aġent f'isem id-detentur tal-liċenzja. Dil-liċenzja tkun meħtieġa għal kull vettura li tintuża għal attività simili.

X’se tingħata

Liċenzja ġdida tinħareġ fi żmien massimu ta' ħamest ijiem tax-xogħol.

Eliġibbiltà​​

Persuni naturalizzati u kumpaniji jew soċjetajiet kummerċjali li diġà għandhom liċenzja għall-kummerċ.

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ibgħatha.

Dokumenti meħtieġa:
- Kopja tal-Passaport jew tal-Permess tar-Residenza (jekk l-applikant mhuwiex ta’ nazzjonalità Maltija)
- Kopja tal-Permess tax-Xogħol maħruġa mill-JobsPlus
- Riżoluzzjoni tal-Bord iffirmata mis-Segretarju/a tal-Kumpanija li tawtorizza l-applikant biex jirraprezenta l-kumpanija
applika