Ħarsa ġenerali​

Din il-formola ġġib liċenzja biex tagħmel car boot sale.

X’se tingħata

Liċenzja tinħareġ fi żmien massimu ta' għaxart ijiem ta' xogħol.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna naturalizzata f'isem organizzazzjoni li ma tagħmilx profitt.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Jekk jogħġbok ehmeż id-dokumenti li ġejjin:
i) Lista ta' parteċipanti inkluż in-numru tal-karta tal-identità tagħhom, numri tar-reġistrazzjoni tal-karozzi u lista tal-prodotti li jinbiegħu.
ii) Ċekk ta' €40 pagabbli lid-Direttur Ġenerali, Taqsima tal-Kummerċ.
iii) Prova li l-organizzazzjoni hija waħda li ma tagħmilx profitt.
iv) Deskrizzjoni tal-iskop tal-car boot sale.
applika