Ħarsa ġenerali​

L-istatut jirregola l-management intern tal-koperattiva proposta u r-relazzjoni bejn il-membri u l-Kumitat tal-Management (COM) kif ukoll ir-relazzjoni bejn il-koperattiva nfisha u partijiet terzi, inkluż il-Bord tal-Koperattivi.

X’se tingħata

Il-Bord tal-Koperattivi japprova sew ir-reġistrazzjoni ta' soċjetà koperattiva ġdida bbażata fuq il-vijabbiltà tal-intrapriża tan-negozju propost u bħala parti mill-proċess tal-evoluzzjoni li japprova wkoll il-verżjoni finalizzata tal-istatut li jiġi d-dokument uffiċjali miżmum fl-uffiċċju tal-Bord.

Eliġibbiltà​​

Persuni li jagħmlu parti minn soċjetà koperattiva.

Kif tapplika​

Imla l-formola  u ibgħatha:

105, Dar il-Koperattivi
Melita Street
Valletta VLT 1121

applika