Ħarsa ġenerali​

L-esportazzjoni ta' ċerti oġġetti biss hija soġġetta għall-esportazzjoni li tinħareġ mid-Dipartimet tal-Kummerċ. Dawn il-prodotti huma elenkati fl-iskeda skont ir-Regolamenti tal-2004 dwar Kontroll tal-Esportazzjoni (SL 117.02).

X’se tingħata

Liċenzja ta' esportazzjoni valida għal xahar.

Eliġibbiltà​​

Persuni naturalizzati, kumpaniji kummerċjali u mhux kummerċjali privati u entitajiet tal-gvern.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha. Il-formola għandha tittieħed personalment jew tintbagħat bil-posta lid-

Dipartiment tal-Kummerċ
Sezzjoni tal-Importazzjoni/Esportazzjoni
Daħlet Ġnien is-Sultan
Il-Belt Valletta VLT 1933

Il-formola ma tistax tiġi sottomessa onlajn minħabba r-rekwiżit ta' firma oriġinali.

Nota: Għal aktar informazzjoni dwar il-firem u timbri minn entitajiet kkonċernati u tagħrif kif timla l-formola, żur is-sit commerce.gov.mt
applika