Ħarsa ġenerali​

Din il-formola ġġib permess lil bejjiegħ sostitut biex joqgħod flok dak li għandu l-liċenzja prinċipali għal aktar minn xahar minħabba raġunijiet speċifiċi familjari, li jinkludu:
i) Kull perjodu ta' żmien li matulu min għandu l-liċenzja jkun marid.
ii) Kull perjodu ta' żmien li matulu min għandu l-liċenzja jkun qed jieħu ħsieb ġenituri, il-mara jew raġel tiegħu/tagħha jew tfal li jkunu morda.
iii) Kull perjodu ta' żmien li matulu min għandu l-liċenzja jkun qed jieħu ħsieb ġenituri, il-mara jew raġel tiegħu/tagħha jew tfal li rreġistrati bħala persuna b'diżabbiltà mal-Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b'Diżabbiltà (KNPD).
iv) Fejn dik li għandha l-Liċenzja tkun tqila (pregnant) (matul iż-żmien tat-tqala).
v) Fejn min għandu l-Liċenzja twelled jew tadotta tarbija (għal perjodu sa sentejn mid-data tat-twelid jew mid-data tal-adozzjoni rispettivament); u
vi) Fejn min għandu l-liċenzja qed iżomm tifel/tifla għal fostering (għal perjodu ta' sena mid-data li jsir il-fostering jew sa meta l-fostering jieqaf, liema minnhom tiġi l-ewwel.)

X’se tingħata

Liċenzja ġdida tinħareġ fi żmien massimu ta' għaxart ijiem tax-xogħol.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna naturalizzata li jkollha liċenzja ta' bejjjiegħ fit-triq jew fis-suq.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Jekk jogħġbok ehmeż id-dokumenti li ġejjin:
i) Ritratt daqs tal-passaport tal-bejjiegħ sostitut propost.
ii) Ċertifikat mediku fil-każ ta' mard, tqala jew fejn min għandu l-Liċenzja qed jieħu ħsieb ġenituri morda, il-mara jew ir-raġel jew tfal.
iii) Ċertifikat tat-twelid fejn min għandu l-liċenzja jkollha tarbija jew prova li min għandu l-liċenzja adotta tarbija fil-każ ta' adozzjoni.
iv) Prova li ġenituri, il-mara jew ir-raġel jew tfal, skont il-każ xi jkun, huma rreġistrati mal-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà (CRPD) fil-każ fejn min għandu l-liċenzja qed jieħu ħsieb ġenitur marid, il-mara jew ir-raġel jew tfal (xi ħadd minnhom) ikun marid.
v) Fil-każ ta' fostering, evidenza dokumentata li min għandu l-liċenzja għandu tfal għal fostering, wara li jkun ġie ċertifikat li jista' jagħmilha ta' foster father jew mother mill-Adoption and Fostering Panel tad-Dipartiment tal-Welfare tal-Familja.
vi) Dikjarazzjoni li turi li m'hemmx oġġezzjoni mid-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali li l-post indikat bħal maħżen jista' jintuża għal dan l-iskop jekk l-attività kummerċjali tinvolvi l-bejgħ ta' ikel. Fejn il-post ta' min għandu l-liċenzja prinċipali għandu jintuża bħala maħżen u dan il-post diġà ġie ċċertifikat mid-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali, għandha tintwera dikjarazzjoni ffirmata minn min għandu l-liċenzja u s-sostitut li turi li dan il-post qed jintuża għal dan l-iskop
applika