Ħarsa ġenerali​

L-importazzjoni ta' ċerti oġġetti biss hija soġġetta għal liċenzja ta' importazzjoni maħruġa mid-Dipartiment tal-Kummerċ. Dawn l-oġġetti huma elenkati fl-iskedi tar-Regolamenti tal-2004 dwar il-Kontroll ta' Importazzjoni (SL 117.2004).

X’se tingħata

Liċenzja ta' importazzjoni valida għal 8 xhur.

Eliġibbiltà​​

Persuni naturalizzati, kumpaniji kummerċjali u mhux kummerċjali privati u entitajiet tal-gvern.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha. Il-formola għandha tittieħed personalment jew tintbagħat bil-posta lid-

Dipartiment tal-Kummerċ
Sezzjoni tal-Importazzjoni/Esportazzjoni
Daħlet Ġnien is-Sultan
Il-Belt Valletta VLT 1933

Il-formola ma tistax tiġi sottomessa onlajn minħabba r-rekwiżit ta' firma oriġinali.

Nota: Għal aktar informazzjoni dwar il-firem u timbri minn entitajiet kkonċernati u tagħrif kif timla l-formola, żur is-sit commerce.gov.mt
applika