Ħarsa ġenerali​

Din il-formola ġġib liċenzja għal bejjiegħ sostitut għal perjodu ta' mhux aktar minn xahar magħduda flimkien f'perjodu ta' sena tal-liċenzja.

X’se tingħata

Liċenzja ġdida tinħareġ fi żmien massimu ta' għaxart ijiem ta' xogħol.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna naturalizzata li jkollha liċenzja ta' bejjjiegħ fit-triq jew fis-suq.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Jekk jogħġbok ehmeż id-dokumenti li ġejjin:
i) Kopja tal-passaport jew karta tal-identità jekk il-bejjiegħ sostitut propost ma jkunx Malti tal-EEA u kopja tal-passaport jew karta tal-identità u permess mill-Jobsplus jekk l-bejjiegħ sostitut propost ikun ċittadin ta' pajjiż barrani.
ii) Ritratt tal-bejjiegħ sostitut propost daqs tal-passaport.
iii) Dikjarazzjoni li m'hemmx oġġezzjoni mid-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali li tiċċertifika li l-post indikat bħala maħżen jista' jintuża għal dan l-iskop jekk l-attività kummerċjali tinvolvi l-bejgħ ta' ikel. Fejn il-post ta' min għandu l-liċenzja prinċipali għandu jintuża bħala maħżen u dan il-post diġà ġie ċċertifikat mid-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali, għandha tintwera dikjarazzjoni ffirmata minn min għandu l-liċenzja u s-sostitut li turi li dan il-post qed jintuża għal dan l-iskop.
applika