Ħarsa ġenerali​

Din hija miżura biex tiffinanzja impriżi innovattivi żgħar fl-istadju bikri tal-iżvilupp tagħhom li juru kunċett ta' negozju vijabbli fit-twaqqif u fil-fażijiet tat-tkabbir inizjali.

X’se tingħata

Malta Enterprise tipprovdi għajnuna marbuta ma' ekwità privata, finanzjament kollettiv u l-akkwist ta' makkinarju u tagħmir. Skont it-tip ta' għajnuna mitluba, proġetti approvati jistgħu jingħataw:

- sa €100,000 jekk tkun marbuta ma' kampanja ta' finanzjament kollettiv
- sa €200,000 meta l-għajnuna tkun marbuta ma' ekwità privata jew meħtieġa biex tiffinanzja l-akkwist ta' makkinarju u tagħmir.

L-għajnuna finanzjarja mogħtija titħallas lura fuq perjodu ta' żmien.

Eliġibbiltà​​

Individuals not domicile in Malta with:

-a legal employment contract and employment income of a minimum of €45,000
-holding an Eligible Office; and
-subject to paying income tax in Malta.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha u ibgħatha lil:

Korporazzjoni Malta Enterprise
Malta Industrial Parks Ltd
Gwardamangia Hill
Pietà MEC 0001

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni li tinsab fuq il-websajt tal-Korporazzjoni fi żmien 36 xahar mid-data tal-istabbiliment tal-impriża. L-applikazzjoni għandha timtela elettronikament bid-dettalji rilevanti u tinbagħat flimkien ma' Pjan Kummerċjali skont il-parametri stabbiliti f'taqsima 5.1 tal-Linji Gwida ta' Inċentiv .
applika