Ħarsa ġenerali​

Din il-formola għandha timtela minn kull ċittadin Malti biex jinħariġlu passaport Malti sew meta l-applikant ikun qed japplika għall-ewwel darba, jew ikun qed iġedded, jew biex jinħariġlu passaport ġdid f’każ li jinsteraq, jintilef jew jitgħarraq.

X’se tingħata

Il-passaport.

Eliġibbiltà​​

Cittadini Maltin.

Kif tapplika​

Ipprintja imla l-formola. L-applikazzjoni, bid-dokumenti kollha meħtieġa, għandhom jittieħdu personalment l-Uffiċċju tal-Passaporti:

Uffiċċju tal-Passaporti
Evans Building
Triq il-Merkanti
Il-Belt Valletta

Ministeru għal Ghawdex
Ċentru Amministrattiv
Pjazza San Franġisk
Ir-Rabat, Malta

F’każ ta' Maltin li jgħixu barra l-pajjiżi, din il-formola għandha tittieħed personalment f'waħda mill-eqreb rappreżentazzjonijiet Maltin fil-pajjiż fej qiegħdin jgħixu.
applika