Ħarsa ġenerali​

Meta Malta saret Stat Indipendenti nhar il-21 ta' Settembru 1964, il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza stabbiliet min għandu jsir ċittadin ta' Malta awtomatikament mat-twelid u min jista' jkun irreġistrat bħala ċittadin ta' Malta skont id-dispożizzjonijiet tal-istess Kostituzzjoni.

Bħala riżultat tat-tibdiliet fil-liġijiet taċ-ċittadinanza li daħlu fis-seħħ fis-sena 2000, dawn id-dispożizzjonijiet issa jinsabu fl-Att dwar iċ-Ċittadinanza Maltija (Kap. 188).

Permezz tal-bidliet imsemmija hawn fuq, kienu ddaħħlu ċerti restrizzjonijiet fejn ġew miżjuda kategoriji ġodda ta' persuni eliġibbli biex japplikaw għar-reġistrazzjoni. Fl-1 ta' Awwissu 2007, daħlu fis-seħħ aktar emendi għall-Att imsemmi, li bis-saħħa tagħhom sar possibbli għal Maltin tat-tieni ġenerazzjoni u ġenerazzjonijiet ta' wara li twieldu barra minn Malta biex jiksbu ċ-ċittadinanza permezz ta' reġistrazzjoni.

X’se tingħata

Ċertifikat taċ-Ċittadinanza bir-Reġistrazzjoni.

Eliġibbiltà​​

Int intitolat biex tapplika jekk inti:
i) Miżżew/ġa/weġ ċittadin Malti u ilek miżżewweġ tal-anqas ħames snin u, fid-data tal-applikazzjoni.
ii) Għadek miżżewweġ u toqgħod ma' ċittadin Malti/ija;
iii) Min hu miżżewweġ ċittadin ta' Malta li minnu, fid-data tal-applikazzjoni, tkun separat/a de jure jew de facto, ladarba int tkun għext ma' dak iċ-ċittadin ta' Malta għal tal-anqas ħames snin wara li ġie ċċelebrat iż-żwieġ;
iv) L-armel/armla ta' persuna li kienet ċittadin ta' Malta dakinhar tal-mewt tiegħu/tagħha u li kont miżżewweġ lilha għal tal-anqas ħames snin u kont għadek tgħix magħha;
v) L-armel/armla ta' persuna li, tkun mietet qabel l-Indipendeza ta' Malta fil-21 ta' Settembru 1964, kien, kieku mhux għax miet, awtomatikament ikun ċittadin ta' Malta minħabba l-fatt li kien twieled f'Malta minn ġenitur, li l-istess kien twieled jew li twieled barra minn Malta minn missier u nannu min-naħa tal-missier li kien twieled f'Malta; Kemm-il darba inti kont għadek toqgħod ma' dik il-persuna dak iż-żmien tal-mewt tiegħu/tagħha jew jekk int de jure jew de facto separat, kont tgħix ma' dik il-persuna għal tal-anqas ħames snin wara li ġie ċelebrat iż-żwieġ.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika