Ħarsa ġenerali​

Tikkwalifika biex iżżomm ċittadinanza doppja:

i) Jekk int twelidt f'Malta fi jew wara l-21 ta' Settembru 1964 u qabel l-10 ta' Frar 1981 u akkwistajt iċ-ċittadinanza f'pajjiż ieħor. Tista' żżomm din iċ-ċittadinanza flimkien ma' dik Maltija.

ii) Jekk twelidt barra minn Malta fi jew wara l-20 ta' Settembru 1964 u qabel l-10 ta' Frar 1981 fi żwieġ fejn il-missier kien ċittadin Malti bit-twelid f' Malta meta inti twelidt.

iii) Jekk it-twelid sar barra minn Malta fi jew wara l-21 ta' Settembru 1964 u qabel l-10 ta' Frar 1981 barra ż-żwieg minn omm li kienet ċittadina Maltija permezz tat-twelid f' Malta fi żmien it-twelid.

X’se tingħata

Ittra ta' konferma li int għandek ċittadinanza doppja.

Eliġibbiltà​​

Persuni li jistaqsu dwar ċittadinanza doppja li twieldu bejn il-21 ta' Settembru, 1964 u l-10 ta' Frar 1981.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha, iffirmaha u ħudha personalment fl-Uffiċċju ta' Malta għaċ-Ċittadinanza f':

Identity Malta
Evans Building
Misraħ Sant' Iermu
Il-Belt Valletta

Il-lista ta' dokumentazzjoni relevanti tinsab fuq il-formola tal-applikazzjoni.

Din il-formola ma tistax tiġi sottomessa onlajn minħabba r-rekwiżit ta' firma oriġinali.
applika