Ħarsa ġenerali​

L-Empowerment Scheme tipprovdi appoġġ finanzjarju u gwida lill-persuni b'diżabilità sabiex ikunu jistgħu jixtru tagħmir li jippermettulhom li jgħixu ħajja aktar indipendenti. L-Iskema hija mmexxija minn Bord indipendenti li jinkludi numru ta' professjonisti, li jagħtu pariri u jipprovdu informazzjoni lil persuni b'diżabilità dwar kif jistgħu jixtru tagħmir skont il-bżonnijiet individwali tagħhom.

X’se tingħata

L-Empowerment Schemetoffri sussidju sa 50% (eskluż il-VAT) tal-ispiża totali tat-tagħmir u toffri wkoll is-sussidji fuq servizzi ta' trasport individwalizzati għal persuni b'diżabilità li jkunu meħtieġa li jmorru għax-xogħol, f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni post-sekondarja, jew jattendu attivitajiet sportivi. Dan is-sussidju jingħata lill-persuni b'diżabilità li ma jkunux jistgħu jagħmlu użu mit-Trasport Pubbliku.

Eliġibbiltà​​

L-applikanti jridu jkunu ċittadini Maltin

• Applikazzjonijiet għal sussidji ta' inqas minn €300 ma jiġux ikkunsidrati u jistgħu jiġu riferuti lil entitajiet oħra

• Applikazzjonijiet għal tagħmir bażiku marbuta ma' akkomodazzjoni u li huma ġejjin minn residenti ta' sptarijiet jew djar tal-gvern, ma jiġux ikkunsidrati

• Minn żmien għal żmien, il-Bord jista' joħroġ kundizzjonijiet oħra skont il-bżonn

Dokumentazzjoni meħtieġa:

• Dawk li jibbenefikaw minn dan it-tagħmir għandhom bżonn jippreżentaw rapport mimli minn professjonist, bħal Occupational Therapist, Fiżjoterapista, jew Audiologist (f'każ ta' applikazzjoni għal hearing aids). Dan ikun jeħtieġ li jiġi ppreżentat lill-Bord flimkien ma' formola ta' applikazzjoni

• Meta l-Ittra tal-Approvazzjoni tiġi riferuta mill-Bord tal-Empowerment, wieħed irid jibgħat l-Irċevuta Fiskali Oriġinali flimkien ma’ kopja tal-ittra lill-Aġenzija Sapport, sabiex jinħareġ il-pagament

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika