Ħarsa ġenerali​

L-għan ta’ din l-iskema huwa li tipprovdi appoġġ u għajnuna finanzjarja lill-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom biex jakkwistaw mezz ta' trasport adattati għall-bżonnijiet tagħhom.

X’se tingħata

Il-Ministeru tal-Finanzi, fuq rakkomandazzjoni mill-Aġenzija Sapport, joħroġ eżenzjoni (sħiħa jew parzjali) fuq it-Taxxa tar-Reġistrazzjoni fuq il-vetturi.

Eliġibbiltà​​

Persuni b'diżabilità u gwardjani/ġenituri ta' persuni b'diżabilità.
 

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Dokumentazzjoni meħtieġa:

• Fotokopja tal-Karta tal-Identità Speċjali (SID)
• Fotokopja tal-Liċenzja tas-Sewqan
• Fotokopja taċ-Children’s Allowance jew Pensjoni tad-Diżabilità maħruġa mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

applika