Ħarsa ġenerali​

L-iskema ta’ Eżenzjoni mill-Ħlas tal-Liċenzja tat-Triq jippermetti lill-persuni b'diżabilità jew il-ġenituri/carers li jkunu parzjalment jew kompletament eżenti mill-ħlas tal-liċenzja annwali tat-triq, skont iż-żmien tal-vettura.

X’se tingħata

Il-Ministeru tal-Finanzi, fuq rakkomandazzjoni tal-Aġenzija Sapport, joħroġ eżenzjoni (sħiħa jew parzjali) fuq il-Liċenzja tat-Triq.

Eliġibbiltà​​

Persuni b'diżabilità u gwardjani/ġenituri ta’ persuni b'diżabilità.

Dokumentazzjoni meħtieġa:

• Fotokopja tal-Karta tal-Identità Speċjali (SID)
• Fotokopja tal-Liċenzja tas-Sewqan
• Fotokopja tal-Liċenzja tat-Triq
• Fotokopja tal-logbook, f’isem l-applikant, tal-vettura li tkun eżentata (għal kategoriji 1a sa 1c)
• Fotokopja tal-Pensjoni tad-Diżabilità maħruġa mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali (jekk applikabbli)

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika