Ħarsa ġenerali​

Il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (CRPD) toffri Karta (Special ID Card) tal-SID-UE lil persuni b’diżabilità sabiex tgħinhom ikollhom rwol attiv fis-soċjetà.
Detentur tal-Karta tal-SID-UE jista' japplika għal numru ta’ servizzi mmirati għal persuni b’diżabilità fi ħdan dipartimenti tal-Gvern jew stabbilimenti privati.

X’se tingħata

L-applikanti tal-Karta tal-SID-UE huma elenkati f’Reġistru ta' Persuni b’Diżabilità li jinżamm mis-CRPD u magħżul skont il-lokalità, is-sess, l-età u kategoriji differenti ta’ diżabilità, u sakemm ma jixtiqux xort’oħra, huma infurmati bil-ħidma tas-CRPD permezz tan-newsletter, Indaqs (Equal), li s-CRPD tippubblika darbtejn fis-sena u permezz ta' informazzjoni oħra mibgħuta minn CRPD minn żmien għal żmien.

Persuna fil-pussess tal-Karta tal-SID-UE hija intitolata għall-benefiċċji bħal:

• Vjaġġi bla ħlas mill-Vapur ta’ Għawdex
• Servizz ta’ trasport b'xejn lejn u minn sptarijiet tal-istat (bl-appuntament)
• Prijorità għal ċertu servizzi mogħtija
• Entratura b'xejn jew prezzijiet imnaqqsa għal attivitajiet organizzati

Agħfas hawn għal lista sħiha. (https://www.eudisabilitycard.org.mt/)

Eliġibbiltà​​

• Persuni b'diżabilità kif definiti mill-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.)
• Persuni b'nuqqas ta’ smigħ permanenti sa grad ta' mhux inqas minn 70 decibels jew li jużaw awdjo-smigħ regolarment
• Persuni li għandhom paraliżi totali permanenti jew funzjonament permanenti serju ta’ parti waħda fil-ġisem
• Persuni li għandhom problemi psikoloġiċi severi li jikkawżaw diżabilità

Informazzjoni addizzjonali:

• Il-Karta tal-SID-UE normalment tinħareġ għal perjodu ta' għaxar snin għall-adulti. Għat-tfal, il-perjodu ta' validità huwa iqsar. Huwa importanti li tiġġedded il-Karta tal-SID-UE peress li l-karti skaduti huma invalidi
• It-tiġdid ta' dawn id-dokumenti huwa r-responsabbiltà tad-detentur
• L-individwi kollha li jagħmlu użu mill-Karta tal-SID-EU huma ġentilment avżati biex jieħdu azzjoni u jġeddu d-dokumenti rilevanti (2) ġimgħatejn qabel id-data ta' skadenza
• Jekk il-Karta tintilef, id-detentur għandu jagħmel dikjarazzjoni fuq formola maħruġa minn CRPD biex tinħareġ karta ġdida
• Il-Karta SID-EU hu dokument legali u għaldqstant, f’każ li d-detentur jmut, il-Karta tal-SID-EU għandha tiġi ritornata lil CRPD

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika