Ħarsa ġenerali​

Din il-formola għandha timtela minn persuni li jkunu identifikaw allegata diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, (u/jew) minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji, (u/jew) fl-edukazzjoni u taħriġ u guidance vokazzjonali (u/jew) fil-provvediment ta' oġġetti u servizzi, kif ukoll fl-eżerċitar tad-drittijiet konferiti fuq il-ħaddiema (moviment ħieles) fl-UE, skont ir-responsabbiltajiet tal-NCPE. Din il-formola hija għal skopijiet ta' informazzjoni biss. Jekk persuna tixtieq li l-NCPE tibda tinvestiga, hu/hi j/tista' timla l-formola tal-ilmenti tal-NCPE.

X’se tingħata

Tweġiba mill-NCPE.

Eliġibbiltà​​

Il-pubbliku ġenerali.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika