Ħarsa ġenerali​

Dan is-servizz huwa maħsub sabiex benefiċjarju jkun jista’ jiġġenera Dikjarazzjoni tal-Qligħ (FS3) talpagamenti tas-Sigurtà Soċjali għal sena speċifika f’dawn l-aħħar 2 snin. Peress li dan huwa dokument elettroniku, ma jeħtieġx firma.

X’se tingħata

- Meta tagħżel ‘Iġġenera d-Dikjarazzjoni tal-Qligħ (FS3)’ ta’ dawn l-aħħar 2 snin, l-utent tingħatalu għażla sabiex iniżżel Dikjarazzjoni tal-Qligħ f’format ta’ PDF jew jirċievi d-dokument b’email
-Jekk l-utent jagħżel li jirċievi d-dikjarazzzjoni permezz tal-email, u tkun l-ewwel darba li qed jintuża dan is-servizz, jista’ jispeċifika l-indirizz tal-email u jiddeċiedi jekk iħallix dan l-indirizz tal-email bħala dak li jrid li d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jikkomunika bih. Wara l-użu sessegwenti tas-servizz, dan l-indirizz tal-email imniżżel jiġi muri awtomatikament.

Eliġibbiltà​​

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:
-Kont ta’ e-ID validu u attiv maħruġ minn Identità Malta.

Kif tapplika​

L-utent irid jawtentika billi juża login ta’ e-ID u password sabiex jaċċessa s-servizz biex jiġġenera Dikjarazzjoni ta’ Qligħ (FS3)
applika