Ħarsa ġenerali​

Il-Live-in Carer (impjegat) jista’ jitlob li jkun eżentat milli jirreġistra f'Malta taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318).

Iċ-Ċertifikat ta’ Eżenzjoni jinħareġ mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li jeżenta lil-Live-in Carer (l-impjegat) milli jirreġistra f'Malta.

X’se tingħata

Il-Live-in Carer (impjegat) għandu jirċievi Ċertifikat ta’ Eżenzjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, li jeżentaħ milli jħallas Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali f'Malta.

Madankollu, min iħaddem hu meħtieġ jirreġistra l-impjieg tal-Live-in Carer mal-Kummissarju tat-Taxxi u l-Jobsplus, għalkemm huwa awtomatikament eżentat mis-sehem tiegħu tal-kontribuzzjonijiet tal-Klassi 1 tal-Live-in Carer.

Eliġibbiltà​​

• Il-Live-in Carer (impjegat) għandu jipprovdi prova li:

a. Huwa assigurat fil-pajjiż terz tiegħu.
b. Ikun rikonoxxut f’assigurazzjoni tas-saħħa privata (mis-Servizzi Nazzjonali Maltin tas-Saħħa).

Kif tapplika​

Il-Live-in Carer (impjegat) għandu jissottometti talba bil-miktub lid-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali) għall-ħruġ ta’ Ċertifikat ta' Eżenzjoni:

applika