Ħarsa ġenerali​

Sabiex tiġi implimentata waħda mill-miżuri identifikati fl-Estimi Finanzjarji tal-2019, il-Prim Ministru, il-Ministru għall-Finanzi u l-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali fasslu l-Iskema li ġejja, biex tipprovdi għotja ta' darba għal persuni li qabel ma daħlu uffiċjalment fis-servizz pubbliku wara s-16 ta' Jannar, 1979, għamlu xi żmien jaħdmu f'dipartimenti tal-Gvern qabel l-1979.

X’se tingħata

Din l-iskema hija marbuta maż-żmien li persuna jkun għamel fis-servizz pubbliku wara li jkun ħa l-ħatra uffiċjalment sakemm ġie biex jispiċċa minn mal-Gvern.

Għalhekk, din l-għotja tingħata skont in-numru ta’ snin li persuna jkun għamel jaħdem fis-servizz pubbliku bħala uffiċjal pubbliku wara s-16 ta’ Jannar 1979.

Il-ħlas tal-għotja jsir biss għal dawk l-applikazzjonjijiet li jikkwalifikaw u li jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ din l-Iskema.

L-ammont tal-għotja għandu jitħallas lill-applikant permezz ta’:
• Ċekk li jintbagħat bil-posta fl-indirizz li jidher fuq il-formola tal-applikazzjoni, jew
• Jiġi depożitat dirett fil-kont tal-bank fejn tiġi depożitata l-pensjoni tal-istess applikant

Ebda mgħax m’għandu jibda jiddekorri fuq l-ammont tal-għotja dovuta lill-applikant. Hija kundizzjoni ta’ din l-Iskema li meta jaċċetta l-għotja l-applikant ikun qed jirrinunzja għal kull talba oħra u li jirtira kull kawża magħmula kontra l-Gvern, Awtorità jew xi entità tiegħu.

L-Iskema tista’ tkun mifruxa fuq għadd ta’ snin b’sejħiet separati għall-applikazzjonijiet minn żmien għal żmien. Kull sejħa tkun kull darba suġġetta għall-proċess ta’ verifika.

Eliġibbiltà​​

• Din l-iskema tapplika għal individwi residenti f’Malta li servew f’dipartimenti tal-Gvern matul il-perjodu ta’ kwalifika, u li immedjatament kif intemm dan il-perjodu ta’ kwalifika, ħadmu fis-servizz pubbliku matul il-perjodu effettiv.

• L-Iskema tapplika wkoll għall-eredi ta’ dawk l-individwi eliġibbli skont il-kundizzjonijiet tal-Iskema u li jkunu mejta meta ssir l-applikazzjoni għall-għotja taħt din l-Iskema.

• L-Iskema ma tapplikax għal dawk l-individwi li jirċievu, jew għandhom id-dritt li jirċievu, pensjoni skont l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet (Kapitlu 93), l-Att dwar il-Pulizija (Kapitlu 164) u l-Att dwar il-Forzi Armati ta’ Malta (Kapitlu 220).

Informazzjoni Addizzjonali:
• Skema kif pubblikata fil-Gazetta tal-Gvern

Kif tapplika​

Bħalissa din l-applikazzjoni tinsab magħluqa.