Ħarsa ġenerali​

Sabiex tiġi implimentata waħda mill-miżuri mħabbra fil-Baġit għas-sena 2021, il-Prim Ministru, il-Ministru tal-Finanzi u l-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali fasslu l-iskema li ġejja, biex tipprovdi għotja ta’ darba għal persuni li kienu liċenzjati bħala ħaddiema tax-xatt bejn l-4 ta’ April, 1973 u l-1 ta’ Ġunju, 2007 u li ma kienux hekk liċenzjati wara dan il-perjodu.

X’se tingħata

Għotja ta’ darba.

L-ammont kollu tal-għotja għandu jitħallas lill-applikant permezz ta' ċekk li jintbagħat bil-posta fl-indirizz li jidher fuq il-formola tal-applikazzjoni. Ebda mgħax m'għandu jibda jiddekorri fuq l-ammont tal-għotja dovuta lill-applikant. Hija kundizzjoni ta' din l-Iskema li meta jaċċetta l-għotja l-applikant ikun qed jirrinunzja għal kull talba oħra u li jirtira kull kawża magħmula kontra l-Gvern, Awtorità jew xi entità tiegħu.

Eliġibbiltà​​

Din l-iskema tapplika għal applikanti li kienu msieħba fil-Port Pension and Contingency Fund matul il-perjodu effettiv. L-applikanti hekk imsieħba jkunu intitolati biss għal għotja ta’ darba.

L-iskema tapplika wkoll għall-eredi ta’ dawk il-ħaddiema tax-xatt eliġibbli skont il-kundizzjonijiet tal-iskema u li jkunu mejta meta ssir l-applikazzjoni għall-għotja taħt din l-Iskema.

Il-ħlas tal-għotja jsir biss għal dawk l-applikazzjonijiet li jikkwalifikaw u li jkunu konformi maddispożizzjonijiet ta’ din l-iskema.

Persuni li applikaw skont l-iskema mxandra fil-Gazzetta tal-Gvern tat-2 ta’ Mejju 2017 u tas-17 ta’ April 2018 u li rċevew pagament għaliex kienu eliġibbli skont it-termini tal-iskema m’għandhomx għalfejn jerġgħu japplikaw taħt l-Iskema l-ġdida. Aktar ‘il quddiem ser jirċievu notifika dwar dan mill-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, biex jiġu kkonfermati d-dettalji.

Kif tapplika​

imla l-applikazzjoni u ibgħata bil-posta

applika