Ħarsa ġenerali​

L-Allowance tal-Istudenti tingħata lil koppji miżżewġa, koppji f’unjoni ċivili, koppji li qed jikkoabitaw, ġenituri separati jew Emiganti li ġew lura Malta li għandhom l-kura u l-kustodja ta’ tfal ta' bejn is-16 u l-21 sena.

Meta t-tfal jagħlqu l-età ta’ 16-il sena u jkunu qegħdin f'edukazzjoni full-time mingħajr ma jirċievu stipendju, jew jirreġistraw għax-xogħol għall-ewwel darba, dawn huma intitolati għall-Allowance tal-Istudent.

X’se tingħata

Il-Pagament għal din l-allowance titħallas kull 13-il ġimgħa bil-quddiem.

Biex tara l-iskeda tar-rati applikabbli, agħfas hawn.

Eliġibbiltà​​

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Wieħed mill-ġenituri għandu jkun ċittadin ta’ Malta jew miżżewweġ lil Ċittadin Malti, jew ikun ċittadin ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, jew ċittadin ta’ pajjiż membru tal-Karta Soċjali Ewropea, jew ikollu status ta' refuġjat u jirrisjedi b'mod ordinarju f'Malta jew Għawdex
  • L-applikanti għandhom ikunu residenti ta’ Malta mill-inqas 3 xhur qabel japplikaw
  • Id-dħul iddikjarat tal-ġenituri ma jaqbiżx il-€25,227

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

L-applikazzjoni trid tasal sa sitt xhur minn meta t-tfal jagħlqu 16-il sena skont kif stipulat fl-Att dwar is-Sigurta’ Soċjali (Kap. 318). L-allowance jew parti minnha, tista’ tintilef jekk l-applikazzjoni tintbagħat tard.

applika