Ħarsa ġenerali​

Il-Benefiċċju għall-Adozzjoni jista’ jingħata lil kull persuna li adottat tifel/tifla.

X’se tingħata

Il-ħlas tal-Benefiċċju għall-Adozzjoni huwa ta’ 14-il ġimgħa.

Agħfas hawn għal Skeda ta’ Rati ta’ Benefiċċji u Assistenzi.

Eliġibbiltà​​

• Applikant irid ikun ta’ ċittadinanza Maltija jew miżżewweġ/jikkoabita ma’ ċittadin Malti, ikun ċittadin ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, ċittadin ta’ pajjiż membru taċ-Ċarter Soċjali Ewropew, jew għandu status ta’ refuġjat u ordinarjament jirrisjedi f'Malta jew f'Għawdex.

• Applikant ma jridx ikun tħallas għal-leave tal-adozzjoni.

• Applikant jistà ikun jaħdem għalih nnifisu (self-occupied).

Kif tapplika​

Dokumentazzjoni relatata

  • Ċertifikat ta' Adozzjoni

L-applikazzjoni tal-Benefiċċju għall-Adozzjoni tista' tiġi sottomessa ladarba jinħarġu d-dokumenti kollha ta’ adozzjoni jew fi żmien 6 xhur mid-data uffiċjali tal-adozzjoni tat-tifel/tifla skont kif stipulat fl-Att dwar is-Sigurta’ Soċjali (Kap. 318)

Il-benefiċċju jew parti minnu, jista’ jintilef jekk l-applikazzjoni tasal tard.

Imla l-formola online u ibgħatha.

applika