Ħarsa ġenerali​

Persuna li jimpjega live-in carer (impjegat) jista’ jitlob li jkun eżentat milli jħallas is-sehem tiegħu tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali bħala min iħaddem live-in carer. Minkejja dan, min iħaddem live-in carer xorta għandu jħallas il-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tal-live-in carer(impjegat).

X’se tingħata

Iċ-Ċertifikat ta’ Eżenzjoni jinħareġ mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li jeżenta lill-applikant milli jħallas is-sehem tiegħu tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali bħala min iħaddem live-in carer.

Iċ-Ċertifikat ta’ Eżenzjoni huwa validu għal 12-il xahar u għandu jiġi mġedded kull sena jew wara bidla fiċ-ċirkostanzi ta' impjieg tal-live-in carer (impjegat) (eż. bidla fil-live-in carer).

L-applikant (min iħaddem) iħallas il-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi I f'isem il-live-in carer (impjegat) lill-Kummissarju tat-Taxxi kull xahar permess tas-sistema FS5

Madankollu, meta jiġi anness kopja taċ-Ċertifikat ta’ Eżenzjoni maħruġ mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, l-applikant (min iħaddem) jista' ma jħallasx is-sehem tiegħu ta’ ħlasijiet ta’ Kontibuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali mill-ħlasijiet tal-FS-5.

Eliġibbiltà​​

• Il-live-in carer (impjegat) għandu jkun assigurat taħt is-Sigurtà Soċjali Maltija skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318).

• L-applikant (min iħaddem) għandu jirreġistra l-impjieg tal-live-in carer mal-Jobsplus u l-Kummissarju tat-Taxxi, u b'hekk ikollu numru PE (in-numru maħruġ permezz tal-Kummissarju tat-Taxxi meta jirreġistra bħala min iħaddem).

• Il-live-in carer (impjegat) għandu jkollu numru ta’ reġistrazzjoni tas-Sigurtà Soċjali u permess tax-xogħol mill-Jobsplus.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:

Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali 38, Triq l-Ordnanza Valletta VLT 1021
applika