Ħarsa ġenerali​

L-Allowance Miżjuda għall-Carers tista’ tingħata lil persuna waħedha, miżżewġa, f’unjoni ċivili jew tikkoabita li għandha aktar minn 18-il sena u tkun qed tieħu ħsieb il-kura ta’ membru tal-familja, b’dipendenza għolja, li jgħix fl-istess dar, fuq bażi full-time.

X’se tingħata

L-Allowance Miżjuda għall-Carers titħallas kull 4 ġimgħat bil-quddiem.

Jekk l-applikant għal Allowance għall-Carers kien jaħdem qabel ma applika għall-allowance, huwa jista’ jkun intitolat għall-krediti tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali.

Agħfas hawn għal Skeda ta’ Rati ta’ Benefiċċji u Assistenzi.

Eliġibbiltà​​

• Il-carer tista’ tkun persuna waħedha jew miżżewġa, f’unjoni ċivili jew tikkoabita u li qed tieħu ħsieb il-kura ta' membru tal-familja waħdu (konjuġi jew tal-ġenitur tagħha; ħuha; oħtha; nannitha; zijuha; zijitha; missier jew omm tar-rispett jew ħuha jew oħtha tar-rispett) li jgħix fl-istess dar kif definit fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318)

• Il-carer għandu jkun taħt l-età tal-irtirar

• Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 90 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318) japplikaw ""Drittijiet Duplikati"", fejn benefiċjarju ma jistax jirċievi żewġ pensjonijiet; benefiċċji; assistenza jew allowance fl-istess ħin, iżda l-aħjar rata ta’ pensjoni; benefiċċju; assistenza jew allowance

• L-applikazzjoni għall-Allowance Miżjuda għall-Carers mhux soġġetta għal Test tal-Meżżi

• Bord Multi Dixxiplinarju jiddeċiedi jekk il-każ in kwistjoni jaqax fil-parametri mediċi għal ħlas ta’ din l-allowance wara valutazzjoni tal-Indiċi Barthel jew l-Eżami tal-Istat Mini-Mentali

• Persuna ta' 'l fuq minn 85 sena ma tidhirx quddiem il-Bord Mediku u b'hekktkun awtomatikament intitolata għall-Allowance Miżjuda għal Carers

• Jekk il-carer ikun impjegat qabel ma japplika għall-Allowance Miżjuda għall-Carers, huwa għandu d-dritt għall-krediti tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali jekk ikun:
o ħallas total ta’ 156 kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali; u o ħallas jew ġie akkreditat b'medja ta’ mill-inqas 20 kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali kull sena minn meta kiseb it-18-il sena tiegħu.

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ibgħatha.
applika