Ħarsa ġenerali​

Assistenza għall-Persuni b'Vista Batuta tingħata lil persuna li jkollha 14-il sena jew aktar li hija kompletament jew parzjalment nieqsa mid-dawl.

X’se tingħata

Assistenza għall-Persuni b'Vista Batuta titħallas kull 4 ġimgħat bil-quddiem.

Agħfas hawn għal Skeda ta’ Rati ta’ Benefiċċji u Assistenzi.

Eliġibbiltà​​

• L-applikant irid ikollu 14-il sena jew aktar.

• Applikant li kien eliġibbli għal Allowance għat-Tfal b'Diżabilità qabel l-età ta’ 14-il sena xorta jista jiġi eżaminat minn bord mediku.

• Applikazzjoni għall-Assistenza għal Persuni b’Vista Batuta mhux soġġetta għal Test tal-Meżżi Kapitali. Għalhekk applikant jista’ jkun qed iwettaq xogħol bi qligħ. Madankollu, kwalunkwe dħul ieħor li ma jkunx parti mix-xogħol prinċipali tal-applikant ma jistax jaqbeż il-paga minima kurrenti. F’każ li dan id-dħul jaqbeż il-paga minima kurrenti, id-differenza li biha dan jinqabeż tiġi mnaqqsa mir-rata pagabbli.

• Il-persuna tkun tbati mid-diżabilità qabel ma laħqet l-età ta’ 60 sena.

• Persuna li tkun diġa qed tirċievi il-ħlas għall-Assistenza għall-Persuni b'Vista Batuta li tagħlaq 60 sena, jkollha ir-rata tagħha miżjuda għall-ekwivalenti tar-rata tal-Pensjoni tal-Età.

• Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 90 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318) japplikaw "Drittijiet Duplikati", fejn benefiċjarju ma jistax jirċievi żewġ pensjonijiet; benefiċċji; assistenza jew allowance fl-istess ħin, iżda l-aħjar rata ta’ pensjoni; benefiċċju; assistenza jew allowance.

• Bord Mediku jiddeċiedi jekk il-każ in kwistjoni jaqax fil-parametri mediċi għal ħlas ta’ din l-assistenza.

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ibgħatha.
applika