Ħarsa ġenerali​

L-Assistenza Miżjuda għal Diżabilità Severa tingħata lil persuna li jkollha 16-il sena jew aktar li assolutament ma tistax taħdem.

X’se tingħata

Assistenza għal Diżabilità titħallas kull 4 ġimgħat bil-quddiem.

L-applikant jingħata l-Karta Roża.

Agħfas hawn għal Skeda ta’ Rati ta’ Benefiċċji u Assistenzi.

Eliġibbiltà​​

• L-applikant irid ikollu 16-il sena jew aktar.

• Il-persuna tkun tbati mid-diżabilità qabel ma laħqet l-età ta’ 60 sena.

• Bord Multi Dixxiplinarju jiddeċiedi jekk il-każ in kwistjoni jaqax fil-parametri mediċi għal ħlas ta’ din l-assistenza wara valutazzjoni tal-Indiċi Barthel.

• Id- diżabilità tal-applikant tiġi meqjusa b’rata ta’ 0-8 fuq l-Indiċi Barthel.

• L-applikant assolutament ma jistax jaħdem.

• L-applikazzjoni għall-Assistenza Miżjuda għal Diżabilità Severa ma teħtieġx Test tal-Meżżi.

• Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 90 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318) japplikaw ""Drittijiet Duplikati"", fejn benefiċjarju ma jistax jirċievi żewġ pensjonijiet; benefiċċji; assistenza jew allowance fl-istess ħin, iżda l-aħjar rata ta’ pensjoni; benefiċċju; assistenza jew allowance.

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ibgħatha.
applika