Ħarsa ġenerali​

L-Allowance Supplimentari tista’ tingħata lil persuna li għandha dħul baxx u li ma tkunx qed tirċievi Allowance tat-Tfal. Din l-allowance hija maħsuba sabiex tgħin lill-persuna eliġibbli tlaħħaq mar-rekwiżiti tad-dħul tagħha.

X’se tingħata

Il-pagamenti għal din l-Allowance jitħallsu kull 13-il ġimgħa bil-quddiem.
Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà​​

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

 • L-applikant/a għandu/ha j/tkun residenti ta’ Malta għal mill-inqas 3 xhur qabel id-data tal-applikazzjoni
 • Persuna waħedha li hija Kap tal-Familja u li bħalissa qed tirċievi Assistenza Soċjali jew Assistenza dwar Diżimpjieg jew kwalunkwe tip ta’ Pensjoni Kontributorja / Mhux Kontributorja jew Assistenza għal Diżabilità
 • Persuna waħedha li hija Kap tal-Familja u li hija mpjegata jew hija pensjonanta impjegata
 • Persuna li għadha fl-istess dar mal-konjuġi / sieħeb jew sieħba tagħha
 • Id-dħul totali li għandu jiġi kkalkulat m’għandux jaqbeż €14,318 fil-każ ta’ koppja u €10,221 fil-każ ta’ persuna waħedha
 • Il-limitu tad-dħul huwa bbażat fuq id-dħul u l-emolumenti datati b’lura b’sentejn mid-data tal-intitolament, id-dħul minn Pensjoni Barranija tas-sena preċedenti u d-dħul minn Pensjoni Lokali tas-sena kurrenti
 • Persuna waħedha li hija Kap tal-Familja u li bħalissa qed tirċievi Assistenza Soċjali jew Assistenza dwar Diżimpjieg jew kwalunkwe tip ta’ Pensjoni Kontributorja / Mhux Kontributorja jew Assistenza għal Diżabilità
 • Persuna waħedha li hija Kap tal-Familja u li hija mpjegata jew hija pensjonanta impjegata
 • Persuna li għadha fl-istess dar mal-konjuġi / sieħeb jew sieħba tagħha
 • Id-dħul totali li għandu jiġi kkalkulat m’għandux jaqbeż €14,318 fil-każ ta’ koppja u €10,221 fil-każ ta’ persuna waħedha
 • Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • L-applikant/a għandu/ha j/tkun residenti ta’ Malta għal mill-inqas 3 xhur qabel id-data tal-applikazzjoni.
  • Persuna waħedha li hija Responsabbli tal-Familja u li bħalissa qed tirċievi Assistenza Soċjali jew Assistenza dwar Diżimpjieg jew kwalunkwe tip ta’ Pensjoni Kontributorja / Mhux Kontributorja jew Assistenza għal Diżabilità.
  • Persuna waħedha li hija Responsabbli tal-Familja u li hija mpjegata jew hija pensjonanta impjegata.
  • Persuna li għadha fl-istess dar mal-konjuġi / sieħeb jew sieħba tagħha.
  • Id-dħul totali li għandu jiġi kkalkulat m’għandux jaqbeż erbatax-il elf u disa’ mija u tmienja u sittin ewro (€14,968) fil-każ ta’ koppja, u għaxart-elef u tmien-mija u wieħed u sebgħin ewro (€10,871) fil-każ ta’ persuna waħedha.
  • Il-limitu tad-dħul huwa bbażat fuq id-dħul u l-emolumenti datati b’lura b’sentejn mid-data tal-intitolament, id-dħul minn Pensjoni Barranija tas-sena preċedenti u d-dħul minn Pensjoni Lokali tas-sena kurrenti.

  Kif tapplika​

  Dokumentazzjoni ġenerali:

  • Jekk se tapplika bħala koppja, dikjarazzjoni separata trid tiġi mimlija u ffirmata mill-koppja. Ikklikkja hawn biex tniżżel id-dokument.
  • L-aħħar irċevut tal-Kera jekk tħallas il-kera ta’ fejn tirrisjedi.
  • L-aħħar Kont tad-Dawl u Ilma, bħala prova li l-applikant/a huwa / hija Responsabbli tal-Familja, speċjalment jekk persuni oħra huma rreġistrati fl-istess indirizz. Dan ma japplikax għall-persuni li jgħixu fi djar ta’ kura residenzjali jew istituzzjonijiet.
  • Dikjarazzjoni ta’ finanzi b’liema mezzi qed jgħix/tgħix l-applikant/a jekk l-ebda benefiċċju mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali qed jinħareġ.
  • FS3 tas-sena relevanti iffirmata mill-prinċipal jekk l-applikant/a jaħdem bi qliegħ, u jinkludi ukoll impjiegi oħra (full-time u part-time) li l-applikant jista’ jkollu. Dan japplika ukoll għall-konjuġu/sieħeb/sieħba jekk applikabbli.
  • Profit and Loss Account, li jinkludi kopji tal-irċevuti ta’ kontribuzzjonijiet tas-sena relevanti, jekk l-applikant/a t/jaħdem għal rasu/ha. Dan japplika ukoll għal konjuġi/sieħeb/sieħba jekk applikabbli.
  • Final Audited Accounts, li jinkludu kopji ta’ rċevuti ta’ kontribuzzjonijiet, jekk l-applikant/a u/jew konjuġi/sieħeb/sieħba huma diretturi/shareholders ta’ kumpaniji. Dan japplika ukoll għal konjuġi/sieħeb/sieħba, jekk applikabbli.
  • Dokument ta’ separazzjoni f’każ li l-applikant/a huwa/hija separat/a.
  • F’każ li l-applikant/a kien jgħix barra għal perjodu ta’ aktar minn tlett (3) xhur, dokumentazzjoni fejn turi dawn iċ-ċirkustanzi.
  • F’każ li l-applikant/a qiegħed/qiegħda fuq leave mingħajr ħlas għandu/ha j/tippreżenta dokumentazzjoni li turi dan.
  • Slips tal-pensjoni barranija.
  • Dikjarazzjoni tad-dħul mill-kera (fil-każ li l-applikant/a j/tirċievi l-kera).
  applika