Ħarsa ġenerali​

Allowance għal Tfal fil-Kura – Servizz ta’ Foster Care tingħata lil foster carers awtorizzati sabiex jipprovdu servizz ta’ foster care lit-tfal.

Barra minn hekk din l-Allowance titħallas sakemm it-tfal jagħlqu wieħed u għoxrin (21) sena.

Għal informazzjoni dwar sitwazzjonijiet transkonfinali ikklikkja hawn.

X’se tingħata

Il-Pagament għal dan l-allowance jitħallas kull 13-il ġimgħa bil-quddiem.

Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà​​

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Koppji miżżewġin, koppji f’Unjoni Ċivili, koppji li jikkoabitaw jew individwi waħedhom (f’każi partikulari biss), irrispettivament mill-età, klassi, razza u reliġjon, jistgħu jkunu foster carers wara li jkunu għaddew mit-taħriġ meħtieġ sabiex ikollhom il-ħiliet u l-għarfien meħtieġ biex jipprovdu kura ta’ kwalità. Dan ikun segwit minn assessment u approvazzjoni mill-Bord tal-Fostering u Adozzjoni

Kif tapplika​

Dokumentazzjoni ġenerali:

  • Ikklikkja hawn biex tniżżel id-dokument ta’ dikjarazzjoni ffirmata mill-foster carers u mill-Aġenzija APPOĠĠ
  • kopja tal-ittra tad-deċiżjoni maħruġa mill-Bord tal-Fostering u Adozzjoni

Imla u ibgħat l-applikazzjoni online.

L-applikazzjoni trid tasal sa 6 xhur mid-data tal-bidu tal-fostering skont kif stipulat fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.)

L-allowance jew parti minnha, tista’ tintilef jekk l-applikazzjoni tintbagħat tard.

applika