Ħarsa ġenerali​

Il-Benefiċċju tal-Enerġija huwa mmirat biex itaffi l-effett taż-żieda fl-infiq fuq il-kontijiet tal-ilma u l-elettriku ta’ familji bi dħul baxx.

Wara s-sottomissjoni tal-applikazzjoni tal-Benefiċċju tal-Enerġija, persuna tista’ tikkwalifika:
• Għal raġunijiet umanitarji (l-applikazzjoni tiġi riveduta mill-Bord Mediku maħtur skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap 318) sabiex tittieħed deċiżjoni)

X’se tingħata

Persuna li tikkwalifika għall-Benefiċċju tal-Enerġija għal raġunijiet umaitarji, għandha tkun intitolata għal:

• ammont li jikkumpensa 80% tal-konsum tal-elettriku qabel l-eko-reduzzjoni, u
• jekk l-applikant jew il-konjuġi huma d-detentur tal-kont, ikunu intitolati għal sussidju ta’ mhux aktar minn €65 kull sena fuq il-kera tal-arloġġ tal-elettriku single phase jew mhux aktar minn €195 kull sena fuq il-kera tal-arloġġ tal-elettriku three phase, u sussidju ta’ mhux aktar minn €59 kull sena fuq il-kera tal-arloġġ tal-ilma

Il-Benefiċċju tal-Enerġija jitnaqqas direttament mill-kont tal-Ilma u l-Elettriku. L-ammont tal-Benefiċċju tal-Enerġija mnaqqas jidher fid-dettall fit-tieni paġna tal-kont. Dawk li huma eliġibbli għall-benefiċċju iżda m’għandhomx il-kont tal-ilma u tal-elettriku fuq isimhom, jirċievu ittra mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali bid-dettalji tal-Benefiċċju tal-Enerġija tagħhom.

Eliġibbiltà​​

Persuna tista’ tikkwalifika fuq raġunijiet umanitarji fejn:

o Kap tal-familja jagħti prova li membru tal-familja jbati minn kundizzjoni medika li teħtieġ użu ta’ ilma u elettriku eċċessiv
o Il-membru tal-familja għandu jkun residenti f'Malta b'mod permanenti
o Id-dħul tal-familja (ikkalkulat skont id-dispożizzjonijiet għal Allowance għat-Tfal b'Diżabilità) huwa inqas minn €30,911 fis-sena (Sena Bażi 2017)

Kull tibdil fiċ-ċirkostanza għandu jiġi rrappurtat immedjatament lid-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali). Jekk id-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali) ma jkunx infurmat dwar il-bidla fiċ-ċirkostanza, intitolament għall-benefiċċju jew parti minnu jista’ jintilef.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika