Ħarsa ġenerali​

Storikament, in-numru tar-reġistrazzjoni tas-sigurtà soċjali tiegħek huwa numru elenkat taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318) li permezz tiegħu tħallas kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali mħallsa jagħtuk dritt għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali provduti taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318), soġġett għall-kundizzjonijiet ta’ intitolament li jeżistu għal kull tip ta’ benefiċċju.

Minn Ottubru tal-2016, in-numru ta’ reġistrazzjoni tas-sigurtà soċjali mhux ser jibqa’ joħroġ għall-persuni li għandhom fil-pussess tagħhom Karta tal-Identità permanenti Maltija (bl-ittri M, L, G, H), u joħroġ biss għall-persuni li mhumiex fil-pussess ta’ Karta tal-Identità permanenti Maltija.

X’se tingħata

Persuni li għandhom fil-pussess tagħhom Karta tal-Identità permanenti Maltija, ikunu awtomatikament reġistrati taħt l-Att tas-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.) ladarba jkunu għalqu s-sittax–il sena. Persuni li mhumiex fil-pussess ta’ Karta tal-Identità permanenti Maltija, li għandhom età bejn sittax–il sena u l-età tal-pensjoni, iridu japplikaw għal numru ta’ reġistrazzjoni tas-sigurtà soċjali. Dan in-numru jinħareġ darba biss u huwa validu matul il-ħajja tal-applikant.

Dawk il-persuni li għandhom fil-pussess tagħhom Karta tal-Identità permanenti Maltija, jirċievu ċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni awtomatikament ftit jiem qabel jagħlqu l-età ta’ sittax–il sena.

Dawk li mhumiex fil-pussess ta’ Karta tal-Identità Maltija u li użaw il-formola elettronika biex applikaw, jintbagħatilhom iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni permezz tal-imejl provdut fl-applikazzjoni ladarba l-kriterji tal-assikurazzjoni jintlaħqu.

Applikazzjoni tieħu madwar 10 t’ijiem ta’ xogħol sabiex tiġi ppoċessata jekk id-dokumenti mehmuża jkunu kif rikjesti.

Eliġibbiltà​​

Persuni li m’għandhomx fil-pussess tagħhom Karta tal-Identità permanenti Maltija għandhom jipprovdu d-dokumenti meħtieġa sabiex japplikaw għal numru tas-Sigurtà Soċjali. Ladarba l-applikazzjoni tiġi sottomessa, dawn ikunu soġġetti għal test ta’ assikurazzjoni.

Avviż Importanti:

L-applikazzjoni għal numru ta’ reġistrazzjoni għal skopijiet ta’ Sigurtà Soċjali ma jfissirx neċessarjament li inti tkun irreġistrat awtomatikament. Il-pożiżżjoni tal-assikurazzjoni tiegħek trid tiġi determinata mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

Dokumentazzjoni relatata:

- Għall-Protezzjoni u Privatezza tad-Dejta, agħfas hawn .

- Għat-Talba għal Eżenzjoni mill-Iskola u Awtorizzazzjoni għal Xogħol ta' Minuri (Studenti Maltin taħt is-16 -il sena), agħfas hawn .

- Għat-Talba għall-Eżenzjoni mill-Iskola u Wegħda ta' Xogħol għal Minuri (Studenti Maltin li jagħlqu 16 matul is-sena skolastika), agħfas hawn .

- Għall-Formola ta' Bidu ta' Impjieg għal Persuna Impjegata (Ħaddiema barranin, fejn applikabbli), agħfas hawn .

- Għall-Formola ta' Bidu ta' Impjieg għal min jaħdem għal Rasu (Ħaddiema barranin, fejn applikabbli), agħfas hawn .

- Għall-Manwal ta' Użu, agħfas hawn .

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika