Ħarsa ġenerali​

Id-dokument U1 jiċċertifika l-perjodi tiegħek ta' assigurazzjoni u kemm domt impjegat jew ħdimt għal rasek f'pajjiż tal-UE li jiġi kkunsidrat biex tingħata l-benefiċċji ta' meta ma tkunx qed taħdem. L-U1 jinħareġ mill-pajjiż fejn tkun ħdimt u ħallast il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali relattivi tiegħek.

X’se tingħata

Ċertifikat U1 juri l-perjodi ta' assigurazzjoni kompluti skont l-iskema Maltija tas-Sigurtà Soċjali. Dan iservi bħala xhieda tal-kontribuzzjonijiet li ħallast fl-iskema ta' Malta li jistgħu jiġu utilizzati biex tkun tista' titlob il-benefiċċji tal-qgħad f'pajjiż ieħor tal-UE.

Eliġibbiltà​​

• Int eliġibbli li tirċievi d-dokument U1 jekk, permezz ta' attività ta' xogħol bħala impjegat jew li taħdem għal rasek tkun komplejt perjodu ta' assigurazzjoni fl-iskema ta' Malta ta' Sigurtà Soċjali.

• Jekk tkun ħdimt f'Malta imma ma tkun ħallast l-ebda kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali (għax l-attività ta' xogħol ma kinetx ikkunsidrata bħala attività ta' assigurazzjoni) l-U1 ma tkunx aċċettabbli.

Dokumentazzjoni relatata:

- Għall-Protezzjoni u Privatezza tad-Dejta, agħfas hawn .

- Għall-Manwal ta' Użu, agħfas hawn

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika