Ħarsa ġenerali​

Persuna jkollha dritt għall-Għajnuna tal-Mard jekk turi provi li jissodisfaw lid-Direttur tas-Sigurtà Soċjali li hi jew xi membru tal-familja qed ibati minn marda li titfejjaq jew tittaffa biss b'dieta jew regoli dwar dieta speċjali, li jġibu magħhom spiża eċċezzjonali.

X’se tingħata

Biex tara l-iskeda tar-rati applikabbli, agħfas hawn .

Eliġibbiltà​​

Persuni li jbatu minn mard kroniku li hu msemmi fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali u jissodisfaw il-means test simili għal dak tal-Għajuna Soċjali jingħataw dan il-benefiċċju wara li jkunu eżaminati minn Panel Mediku.

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ibgħatha.
Ladarba tiġi sottomessa u verifikata l-applikazzjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, titressaq għar-rakkomandazzjoni tal-Bord Mediku, maħtur skont l-Att tas-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Ladarba l-Bord japprova t-talba, tibda l-proċedura għall-ħlas. Jekk it-talba tiġi rrifjutata, il-persuna li tkun għamlet it-talba tiġi infurmata b'dan bil-miktub.
F’każ ta’ mewt tal-konjuġi, armel jew armla li jkunu diġà benefiċċjarji m’għandhomx għalfejn jerġgħu japplikaw. Il-pagament tal-Għajnuna għal Mard jibqa’ għaddej mingħajr interruzzjoni b’mod awtomatiku."
applika