Ħarsa ġenerali​

Persuna li tkun iċċertifikata li ma tistax tagħmel xogħol full-time jew part-time minħabba marda serja jew diżabilità fiżika jew mentali jkollha dritt għal Pensjoni ta' Invalidità, soġġetta għall-kundizzjonijiet relattivi ta' kontribuzzjoni.

X’se tingħata

Il-Pensjoni tal-Invalidità titħallas kull 4 ġimgħat bil-quddiem.

Hemm 2 kategoriji ta’ Pensjoni tal-Invalidità li persuna tista’ tirċievi:
• IP - Pensjoni tal-Invalidità għal persuna li tirċievi l-Pensjoni tas-Servizz
• NMIP - Pensjoni tal-Invalidità għal persuna li ma jirċevix il-Pensjoni tas-Servizz

Agħfas hawn għal Skeda ta’ Rati ta’ Benefiċċji u Assistenzi.

Eliġibbiltà​​

Persuna li tkun taħt l-età tal-irtirar tista’ tkun eliġibbli għal Pensjoni tal-Invalidità jekk il-kriterji li ġejjin ikunu ssodisfati:

• L-applikant kien kontinwament impjegat full-time jew part-time jew jaħdem għal rasu jew jirreġistra biex jaħdem taħt Parti 1 tar-Reġistru għal perjodu ta’ mhux inqas minn 12-il xahar qabel id-data tal-applikazzjoni.

• L-applikant ikun ġie ċċertifikat inkapaċi għal impjieg regolari adattat għalih, full-time jew part-time, minn Bord Mediku maħtur mil-Liġi.

• L-invalidità hawn fuq imsemmija hija meqjusa mill-Bord Mediku bħala li ma tħallix lill-individwu jaħdem full-time f’xogħol adattat għalih, part-time jew jaħdem għal rasu għal mhux aktar minn tliet snin u mhux inqas minn sena.

• Fid-data ta’ meta ssir it-talba għal din il-pensjoni, l-applikant ikun tal-anqas ħallas 250 kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali jew ħallas jew ġie akkreditat tal-anqas medja ta’ 20 kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali fis-sena mill-età ta’ 19 jew 18-il sena skont kif ikun il-każ (jew mis-sena 1964/65 skont liema tiġi l-ewwel) sad-data ta’ meta ssir it-talba.

Dokumentazzjoni relatata:

- Għall-Protezzjoni u Privatezza tad-Dejta, agħfas hawn .

- Għar-Rapport Mediku għall-Pensjoni tal-Invalidità, agħfas hawn .

- Għall-Manwal ta' Użu, agħfas hawn .

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ibgħatha.
applika