Ħarsa ġenerali​

Il-Pensjoni Kontributorja tar-Romol tingħata lil persuna li tissodisfa l-kundizzjonijiet rilevanti wara l-mewt tal-konjuġi/sieħeb/sieħba.

X’se tingħata

Il-Pensjoni Kontributorja tar-Romol titħallas kull 4 ġimgħat bil-quddiem.

Il-Pensjoni Kontributorja tar-Romol tingħata mill-ġurnata ta’ wara d-data tal-mewt tal- konjuġi/sieħeb/sieħba.

Hemm 2 kategoriji ta’ Pensjoni tar-Romol li persuna tista’ tirċievi:
• NMWP - Pensjoni Minima Nazzjonali tar-Romol mogħtija meta l-mejjet kien diġà qiegħed jirċievi pensjoni tal-irtirar

• ESRP - Pensjoni tas-Superstiti Bikrija mogħtija meta l-mejjet ikun għadu mhux qed tirċievi pensjoni tal-irtirar

Agħfas hawn għal Skeda ta’ Rati ta’ Benefiċċji u Assistenzi.

Tista’ tagħmel użu minn kalkulatur onlajn sabiex tagħmel stima tal-intitolament għall-Pensjoni Kontributorja tar-Romol.

Eliġibbiltà​​

Armel/Armla, li għadu/ha ma laħaqx l-età tal-irtirar jista’ jkun eliġibbli għal Pensjoni tar-Romol, jekk il-kriterji li ġejjin ikunu sodisfatti:

• Mal-mewt tal-konjuġi/sieħeb/sieħba jkunu tħallsu minimu ta’ 156 Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali (ekwivalenti għal 3 snin - 52 kontribuzzjoni fis-sena) mil-konjuġi.

• Il-Pensjoni tar-Romol titħallas b’mod sħiħ mingħajr tnaqqis jekk armel/armla j/tkun qiegħed/qiegħda twettaq okkupazzjoni bi qligħ full-time. Imma meta armel/armla j/terġa’ j/tiżżewweġ, j/titħallas rata fissa tal-Pensjoni tar-Romol.

• Armel/Armla li j/tkun f'attività bi qligħ obbligat/a li j/tħallas il-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali jekk il-qligħ tiegħu/tagħha minn dik l-attività bi qligħ jaqbeż il-Paga Minima Nazzjonali. Min iħaddem huwa obbligat iħallas il-bonuses statutorji kollha.

• Jekk armel/armla jkollu/ha attività bi qligħ ta’ anqas mill-Paga Minima Nazzjonali, huwa/hija jista’/tista’ j/tagħżel li ma j/tħallasx il-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali.

• Armel/Armla li j/tkun f'attività bi qligħ i/tkun eliġibbli għall-Pensjoni Kontributorja tar-Romol. Mill-2018, l-/armel/armla li j/tirċievi l-Pensjoni Kontributorja tar-Romol huwa/hija wkoll eliġibbli għal benefiċċji oħra bħal Benefiċċju ta’ Mard u Benefiċċju ta' Korriment.

Dokumentazzjoni relatata:

- Għall-Protezzjoni u Privatezza tad-Dejta, agħfas hawn .

- Għall-Manwal ta' Użu, agħfas hawn .

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Wara r-reġistrazzjoni tal-mewt ta’ konjuġi/sieħeb/sieħba mar-Reġistru Pubbliku ta' Malta jew mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, jinbeda b’mod awtomatiku l-proċess sabiex tibda titħallas il-Pensjoni Kontributorja tar-Romol. Barra minn hekk tintbagħat ittra ta’ notifika lil armel/armla prospettiv/a, fejn jintalbu kwalunkwe dettalji meħtieġa nieqsa għall-għoti tal-Pensjoni Kontributorja tar-Romol, jekk dan ikun il-każ.

Jekk persuna ma tirċevix l-ittra ta’ notifika, persuna tagħżel li tapplika għal Pensjoni Kontributorja tar-Romol, din tista’ tagħmel hekk billi tissottometti applikazzjoni. L-applikazzjoni għal Pensjoni Kontributorja tar-Romol għandha tiġi sottomessa fi żmien 6 xhur mill-mewt tal- konjuġi/sieħeb/sieħba. Jekk jgħaddu aktar minn 6 xhur, il-pensjoni titħallas mill-ewwel Sibt wara d-data tat-talba.
applika