Ħarsa ġenerali​

Il-Benefiċċju ta’ Waqt l-Impjieg jitħallas lill-koppji jew ġenituri waħedhom li jkunu jaħdmu u għandhom tfal taħt it-23 sena, għadhom dipendenti u jgħixu fl-istess residenza tagħhom. Dan mhux applikabbli għal dawk li bħalissa qegħdin jirċievu l-Benefiċċji tat-Tapering.

X’se tingħata

Il-Benefiċċju ta’ Waqt l-Impjieg jitħallas kull 3 xhur f’Jannar, April, Lulju u Ottubru u jkopri t-3 xhur ta’ qabel.

Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Tista’ tagħmel użu minn Kalkulatur onlajn sabiex tagħmel stima tal-intitolament għall-Benefiċċju ta’ Waqt l-Impjieg tiegħek.

Eliġibbiltà​​

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali mill-1 ta’ Jannar 2022 sal-31 ta’ Diċembru 2022:

  • L-applikant irid ikollu tfal taħt it-23 sena jgħixu fl-istess residenza miegħu.
  • Dħul iddikjarat hu ibbażat fuq is-Sena Bażi 2021.
  • Ġenitur waħdu li l-qligħ nett annwali mix-xogħol tiegħu jkun bejn €6,600 u €35,000 jista’ jitħallas rata sa massimu ta’ €1,500 fis-sena għal kull wild. Dawk bi dħul ta’ bejn €23,000 u €35,000 ir-rata ser tkun ta’ €200 għal kull wild fis-sena. Mhemmx il-bżonn li tapplika għal dan il-benefiċċju jekk id-dħul iddikjarat huwa bejn €23,000 u €35,000 peress li dan ser isir bi proċess awtomatiku.
  • Koppja fejn it-tnejn jaħdmu u li l-qligħ nett annwali mix-xogħol tagħhom ikun ta’ bejn €10,000 u €50,000, u fejn il-qligħ nett ta’ xi wieħed mill-ġenituri ma jkunx inqas minn €3,000 fis-sena, jistgħu jitħallsu rata sa massimu ta’ €1,500 fis-sena għal kull wild. Dawk il-koppji bi dħul ta’ bejn €35,000 u €50,000 ir-rata ser tkun ta’ €200 għal kull wild fis-sena. Mhemmx il-bżonn li tapplika għal dan il-benefiċċju jekk id-dħul iddikjarat huwa bejn €35,000 u €50,000 peress li dan ser isir bi proċess awtomatiku.
  • Koppji fejn parti waħda biss tkun taħdem u bi qligħ nett annwali ta’ bejn €6,600 u €35,000, jistgħu jitħallsu rata sa massimu ta’ €730 fis-sena għal kull wild. Dawk il-koppji fejn parti waħda biss tkun taħdem bi dħul ta’ bejn €26,000 u €35,000 ir-rata ser tkun ta’ €200 għal kull wild fis-sena. Mhemmx il-bżonn li tapplika għal dan il-benefiċċju jekk id-dħul iddikjarat huwa bejn €23,000 u €35,000 peress li dan ser isir bi proċess awtomatiku.

Nota: Dħul nett mix-xogħol ifisser id-dħul kollu relatat max-xogħol (bħas-salarju, sahra, kummissjoni, fringe benefits, eċċ) u mnaqqas l-ammont imħallas bħala kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali.

Kif tapplika​

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.

Dokumentazzjoni ġenerali:

  • Id-dħul tal-applikanti tas-sena rilevanti (tas-sena qabel is-sena kurrenti). Id-Dħul minn impjieg full-time u part-time.
  • FS3s għandhom ikunu ppreżentati għal min huwa impjegat, filwaqt li dawk li jaħdmu għal rashom għandhom jippreżentaw Rendikont tad-Dħul u l-Ħruġ tax-xogħol tagħhom.
applika