Ħarsa ġenerali​

Il-Benefiċċju għall-Maternità jista’ jingħata lil kull mara tqila.

X’se tingħata

Il-Benefiċċju għall-Maternità huwa ta’ 14-il ġimgħa. L-ewwel parti tal-benefiċċju jikkonsisti fi ħlas ta’ 8 ġimgħat li jsir għal perjodu ta‘ qabel it-twelid it-tarbija. It-tieni parti tal-benefiċċju jikkonsisti fi ħlas ta’ 6 ġimgħat li jsir għal perjodu ta’ wara it-twelid tat-tarbija. Fil-każijiet fejn l-applikazzjoni tiġi sottomessa wara t-twelid tat-tarbija, isir ħlas wieħed biss.

Agħfas hawn għal Skeda ta’ Rati ta’ Benefiċċji u Assistenzi.

Eliġibbiltà​​

L-applikanta trid tkun ta’ ċittadinanza Maltija jew miżżewġa/tikkoabita ma’ ċittadin Malti, tkun ċittadina ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, ċittadina ta’ pajjiż membru taċ-Ċarter Soċjali Ewropew, jew għandha status ta’ refuġjat u ordinarjament tirrisjedi f'Malta jew f'Għawdex.

L-applikanta trid tkun fit-8 xahar tat-tqala tagħha jew welldet tarbija sa 6 xhur qabel id-data tal-applikazzjoni għall-benefiċċju.
L-applikanta ma tridx tkun tħallset għal-leave tal-maternità.

L-applikanta tkun taħdem għaliha nnifisha (self-occupied).

Dokumentazzjoni relatata:

- Għall-Protezzjoni u Privatezza tad-Dejta, agħfas hawn .

- Għar-Rapport tal-Prinċipal u tat-Tabib, agħfas hawn .

- Għall-Manwal ta' Użu, agħfas hawn .

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

L-applikazzjoni tal-Benefiċċju tal-Maternità għandha tinkludi dikjarazzjoni ffirmata minn tabib li jikkonferma li l-applikanta daħlet fit-8 xhur ta’ tqala tagħha waqt li jindika wkoll id-data tal-istennija. L-applikazzjoni għandha tiġi sottomessa fi żmien 6 xhur mit-twelid tat-tarbija skont kif stipulat fl-Att dwar is-Sigurta’ Soċjali (Kap. 318). Il-benefiċċju jew parti minnu, jista’ jintilef jekk l-applikazzjoni tasal tard.
applika