Ħarsa ġenerali​

L-Assistenza Soċjali tista’ tingħata lil Kap tal-Familja jekk:

• ma jistax jaħdem minħabba raġunijiet mediċi;
• ma jistax jidħol f’impjieg minħabba li għandu tfal taħt il-kura u l-kustodja tieghu u huwa legalment jew de facto separat;
• miżżewweġ; f’unjoni ċivili; jikkoabita u qed jieħu ħsieb ta’ konjuġi marid serjament. F’dan il-każ l-applikazzjoni hija soġġetta għall-approvazzjoni ta’ Bord Mediku, maħtur skont l-Att tas-Sigurtà Soċjali (Kap. 318).

X’se tingħata

L-Assistenza Soċjali titħallas kull 4 ġimgħat bil-quddiem.

Jekk il-Kap tal-Familja jkun qiegħed jgħix waħdu, ikun jista’ jirċievi l-Assistenza Soċjali f'ismu. Mill-banda l-oħra, jekk il-familja tkun iffurmata minn membri oħra, il-Kap tal-Familja jirċievi l-Assistenza Soċjai f'ismu u f’isem il-membri l-oħra li jiffurmaw parti mill-familja li tgħix fid-dar.

F’każ fejn il-Kap tal-Familja kien qed jirċievi l-Assistenza għal Diżimpjieg u bħalissa qed jirreġistra taħt it-Tieni Parti (wara li ġie maqtuħ mil-Ewwel Parti tar-Reġistru tal-Impjieg u appella l-każ mal-Awtorità Nazzjonali tax-xogħol), il-konjuġi tista’ tkun eliġibbli biex tapplika għall-Assistenza Soċjali tal-Bord. Din l-Assistenza hija soġġetta għad-deċiżjoni ta’ Bord, maħtur skont l-Att tas-Sigurtà Soċjali (Kap. 318).

L-Assistenza Soċjali tista’ tiżdied bir-rata applikabbli meta jiżdiedu membri fil-familja. Minn naħa l-oħra, jekk membru tal-familja ma jibqax jgħix fl-istess dar residenzjali ir-rata tonqos.

Fil-każ ta’ applikant li qed jgħix fi proprjetà mikrija, tingħata €1.16 fil-ġimgħa bħala allowance tal-kera flimkien mar-rata pagabbli tal-Assistenza Soċjali.

Kwalunkwe bidla fiċ-ċirkostanza, bħal bidla fl-indirizz; tfal addizzjonali; bidliet fil-kompożizzjoni tad-dar; deċiżjoni tal-bord mediku; mewt; proċeduri tal-qorti, għandha tiġi rrapportata immedjatament lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

Il-benefiċjarji li għandhom aktar minn 23 sena u li jidħlu fl-Università jew l-MCAST ikomplu jirċievu l-istess assistenza sakemm l-istipendju u benefiċċji anċillari oħra riċevuti ma jaqbżux id-differenza bejn l-Għajnuna Soċjali u l-Pagi Minima Nazzjonali. Fil-każ li jeċċedi, l-ammont li jaqbeż il-Paga Minima Nazzjonali biss jitnaqqas mill-Għajnuna Soċjali.

Agħfas hawn għal Skeda ta’ Rati ta’ Benefiċċji u Assistenzi.

Eliġibbiltà​​

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • L-applikant huwa l-Kap tal-Familja
  • L-applikant mhux impjegat
  • Kwalunkwe dħul ma jistax jaqbeż il-massimu tar-rata tal-Assistenza Soċjali
  • L-applikant ma jistax jirreġistra għax-xogħol taħt l-Ewwel Parti għal raġuni partikolari bħal mard u l-kura tal-konjuġi
  • L-applikant għandu jissodisfa t-Test tal-Mezzi Kapitali. Ir-riżorsi kapitali għal koppja m'għandhomx jaqbżu €23,300 u €14,000 għal persuna waħda
  • Koppja li qegħdin jirċievu Assistenza Soċjali u l-konjugi tkun intitolata għall-Assistanza għal Diżabilità Severa, l-Assistenza Soċjali tibda tinħadem fuq il-membri tal-familja kollha minbarra l-persuna li tkun qegħdha tirċievi l-Assistanza għal Diżabilità Severa. L-ammont li tkun qegħdha tirċievi mill-Assistanza għal Diżabilità Severa jibda jiġi injorat mill-kalkolu tat-test tal-mezzi fil-ġimgħa
  • Kull dħul li ġej minn kirjiet; interessi bankarji minn kapital; stokks u ishma; manteniment u kwalunkwe dħul ieħor derivat, m'għandux jeċċedi r-rata massima ta' Assistenza Soċjali skont il-familja

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ibgħatha.
applika