Ħarsa ġenerali​

Il-Kontribut tal-Leave tal-Maternità li daħal fis-seħħ mill-1 ta’ Lulju 2015 permezz tal-Avviż Legali 257 tal-2015 (Att dwar Trusts u Trustees Kap. 331.)għandu jitħallas minn min iħaddem għall-impjegati kollha tiegħu fis-settur privat.

Din l-iskema tapplika ukoll għal min jadotta tifel jew tifla.

Is-Servizz Pubbliku u l-Entitajiet tas-Settur Pubbliku; L-Awtoritajiet, l-Aġenziji u l-Korporazzjonijiet Pubbliċi huma eżentati minn din l-iskema.

Ir-rata tal-Kontribuzzjoni tal-Leave tal-Maternità hija 0.3% tal-paga bażika fil-ġimgħa kif ippubblikata fl-Avviż Legali 258 tal-2015 (Att dwar Trusts u Trustees Kap. 331.), li hija żieda mal-10 Skeda tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali Kap.338.).

X’se tingħata

Taħt din l-iskema, min iħaddem iħallas il-leave tal-maternità/adozzjoni lill-impjegati tiegħu għall-ewwel erbatax (14)-il ġimgħa u mbagħad japplika għar-Rifużjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali meta l-impjegata tirritorna għax-xogħol.

Eliġibbiltà​​

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:
Il-kontribuzzjoni tal-Leave tal-Maternità għandha titħallas għall-impjegati kollha li għalihom jitħallsu l-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tal-ewwel Klassi u għall-impjegati kollha (inklużi part-timers) li mhumiex eliġibbli li jħallsu Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali iżda li huma eliġibbli għall-Leave tal-Maternità skont l-Att dwar l-Impjieg u r-Relazzjonijiet Industrijali ( Cap. Kap. 452.).

  L-impjegati li ġejjin huma eżentati milli titħallas il-kontribuzzjoni tal-Leave tal-Maternità fir-rigward tagħhom:
 • Impjegati ta’ ‘l fuq minn ħamsa u sittin (65) sena li huma eżentati mill-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali, iżda xorta meqjusa bħala f'relazzjoni ta’ impjieg;
 • Diretturi li huma responsabbli li jħallsu Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tat-tieni Klassi;
 • Impjegati fuq leave mhux imħallas li għalihom mhix qed titħallas l-ebda Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali;
 • Impjegati li jaħdmu b’mod każwali li għalihom mhix qed titħallas l-ebda Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali;
 • Persuni espatrijati li għalihom mhix qed titħallas Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali f'Malta;
 • Il-persuni kollha li jaħdmu għal rashom li mhumiex intitolati għall-Leave tal-Maternità.

L-impjegati li ġejjin mhumiex eżenti milli titħallas il-Kontribuzzjoni tal-Leave tal-Maternità fir-rispett tagħhom:

 • Impjegati part-time li mhumiex dovuti li jħallsu Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali fuq dak l-impjieg minħabba li huma diġà jħallsu minn impjieg ieħor full-time;
 • Persuni b'Diżabilità li huma rreġistrati bħala diżabili mal-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b'Diżabilità u li qegħdin f'impjieg;
 • Persuni (l-aktar interni) impenjati fuq kuntratti definittivi ta’ sitt (6) xhur.

Xenarji Oħra:
 • Il-Kontribuzzjoni tal-Leave tal-Maternità għandha xorta titħallas skont il-paga bażika fil-ġimgħa għall-impjegati b'nofs paga;
 • Għandha titħallas ukoll għal part-timers li jaħdmu fuq sigħat irregolari, u dan għandu jiġi kkalkulat skont il-paga bażika fil-ġimgħa.
 • Aspetti Oħra

  L-Impjegat huwa obbligat li jibqa’ fl-istess impjieg għal sitt (6) xhur:

  • Bħalissa l-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (Kap. 452.) fih dispożizzjoni (Artikolu 36 (20), li teħtieġ li l-impjegati jerġgħu lura għax-xogħol għal perjodu ta’ sitt (6) xhur wara li jibbenefikaw mill-leave tal-maternità, u fin-nuqqas tiegħu min iħaddem għandu jitħallas lura mill-impjegat. Din id-dispożizzjoni tibqa’ valida u l-impjegat huwa obbligat li jimxi ma' tali regolament.
  • Skejjel tal-Knisja
   L-għalliema li jaħdmu fl-Iskejjel tal-Knisja mhumiex meqjusa bħala uffiċjali pubbliċi u għalhekk il-Kontribuzzjoni tal-Leave tal-Maternità għandha titħallas fir-rispett tagħhom.

   Dokumentazzjoni meħtieġa

   General documentation:

   • Trid timtela’ l-parti ta’ min iħaddem tal-applikazzjoni.
   • Kopja tat-3 irċevuti tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali maħruġa mis-CFR, kull waħda tkopri l-Ewwel, it-Tieni u t-Tielet Trimestri tat-Tqala.
   • Kopja tad-dokument tal-Paga għall-paga/salarju mħallsa matul il-leave tal-Maternita’.
   • Lista ta’ Impjegti ta’ JobsPlus.
   • Kopja tal-FS-3 tas-sena kalendarja ta’ qabel it-talba.

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ibgħatha.
applika