Ħarsa ġenerali​

Il-Pensjoni tal-Età tista' tingħata lil persuna li tilħaq is-60 sena, ma jkollhiex biżżejjed Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali mħallsa jew akkreditati biex tkun eliġibbli għal Pensjoni Kontributorja tal-Irtirar u tissodisfa t-Test tal-Mezzi.

X’se tingħata

Il-Pensjoni tal-Età titħallas kull 4 ġimgħat bil-quddiem. Agħfas hawn għal Skeda ta’ Rati ta’ Benefiċċji u Assistenzi.

Eliġibbiltà​​

  1. L-applikant għandu jkun miżżewweġ; f'unjoni ċivili; f'koabitazzjoni jew waħdu u jirċievi l-Assistenza għal Diżimpjieg jew Assistenza Soċjali u għandu jkun laħaq is-60 sena
  2. Jekk il-konjuġi tal-applikant t/jilħaq is-60 sena qabel il-kap tal-familja, t/jista' t/japplika għal Pensjoni tal-Età bi dritt tagħha/tiegħu stess sakemm il-kap tal-familja t/jilħaq l-età tal-pensjoni u jingħataw rata ta’ koppja
  3. Meta persuna tasal għal 61 sena u tkun intitolata għal Pensjoni Kontributorja tas-Sigurtà Soċjali li tingħata b'rata aktar baxxa mir-rata ta’ koppja tal-Pensjoni tal-Età, l-applikant għandu japplika għad-differenza fl-Assistenza Soċjali/Pensjoni tal-Età
  4. L-applikant għandu jissodisfa t-Test tal-Mezzi Kapitali. Ir-riżorsi kapitali għal koppja m'għandhomx jaqbżu €23,300 u €14,000 għal persuna waħda
  5. Koppji li qegħdin jirċievu Pensjoni tal-Età u l-konjugi tkun intitolata għall-Assistanza għal Diżabilità Severa, il-Pensjoni tal-Età tibda tinħadem fuq il-membri tal-familja kollha minbarra l-persuna li tkun qegħdha tirċievi l-Assistanza għal Diżabilità Severa. L-ammont li tkun qiegħdha tirċievi mil-Assistanza għal Diżabilità Severa jibda jiġi injorat mill-kalkolu tat-test tal-mezzi fil-ġimgħa
  6. Kull dħul li ġej minn kirjiet; interessi bankarji minn kapital; stokks u ishma; manteniment u kwalunkwe dħul ieħor derivat, m'għandux jeċċedi r-rata massima ta’ Assistenza Soċjali jew Assistenza għal Diżimpjieg skont il-familja

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika