Ħarsa ġenerali​

Permezz ta’ dan is-servizz tista’ tbiddel id-dettalji ta’ kif titħallas għall-benefiċji kif miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Jekk preżentament tirċievi l-pagamenti tal-benefiċji permezz ta’ ċekk, tista’ tbiddel id-dettalji sabiex tibda tirċievi l-pagament b’depożitu dirett il-bank. Jekk diġà qed titħallas permezz ta’ depożitu dirett il-bank, tista’ tbiddel kemm il-bank kif ukoll in-numru tal-kont (IBAN).

Tista’ tagħżel ukoll li tirċievi notifika permezz ta’ SMS bid-data tad-depożitu tal-benefiċċju tiegħek. Minn dan is-servizz ma tistax tbiddel id-dettalji sabiex titħallas permezz ta' ċekk.

X’se tingħata

 • Faċilità sabiex tbiddel id-dettalji bankjari hekk kif miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali online.
 • Faċilità sabiex tbiddel il-metodu tal-pagament tiegħek minn ċekk għal depożitu dirett il-bank.
 • Faċilità sabiex tirċievi notifika permezz ta’ SMS biex tkun infurmat bid-data tad-depożitu tal-benefiċċju tiegħek.
 • Jekk jawtentika bil-e-ID tiegħu/tagħha stess, ċittadin li jkollu/ha drittijiet ta’ Aġent, Amministratur jew Aġent maħtur minn Amministratur fuq benefiċjarju li jkun irreġistrat mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, hemm il-faċilità li jiġu emendati d-dettalji bankarji tal-benefiċjarju li l-Aġent, l-Amministratur jew Aġent maħtur minn Amministratur huwa resposabbli għalih/a.

Eliġibbiltà​​

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

 • Tkun qed tirċievi benefiċċju, allowance jew pensjoni, u l-kont tal-bank indikat ikun f’isem il-benefiċjarju.
 • Persuna reġistrata taħt l-Att tas-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), tista’ taġġorna d-dettalji bankarji tagħha hekk kif miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, anke jekk s’issa mhux benefiċjara.

Kif tapplika​

Rekwiżiti

Biex tuża dan is-servizz ikollok bżonn:

 • Kont tal-e-ID maħruġ minn Identity Malta.

Informazzjoni Addizzjonali

 • Tali intitolament għandu jiġi depożitat f'Kont ta’ Tfaddil jew Kurrenti, iżda mhux f'Kont ta' Self.
 • Il-kont indikat jintuża ukoll għall-benefiċċji oħra li l-benefiċjarju/a i/tkun qeda tirċievi.
 • Jekk il-benefiċjarju/a ikollu/ha sekwestru tal-bank, għandu/ha j/tkellem il-bank preferut dwar l-emenda għall-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12.) biex ikollu/ha kont bankarju maħruġ f'ismu/ha kif meħtieġ.

Meta Pagament ma jkunx riċevut

Jekk id-depożitu fil-kont bankarju ma jiġix iffinalizzat minħabba numru tal-kont ħażin jew għeluq tal-kont, il-benefiċjarju għandu jinnotifika lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali immedjatament online. Il-proċedura hija din li ġejja:

 • Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jinnotifika lill-Bank dwar it-tranżazzjoni.
 • Il-Bank iwettaq il-verifiki meħtieġa biex jispeċifika r-raġuni għaliex il-kreditu dirett ma ġiex iffinalizzat.
 • Jekk it-tranżazzjoni tiġi approvata, għandu jingħata numru tal-kont tal-Bank alternattiv mill-benefiċjarju/a.

Din il-proċedura normalment tieħu minn 10 sa 15-il ġurnata biex tiġi ffinalizzata.

Kif taċċessa s-servizz

L-utent irid jawtentika sabiex jaċċessa s-servizz tad-Dettalji Bankarji.

applika