Ħarsa ġenerali​

Individwu jew koppja li jeħtieġu u huma eliġibbli għal abitazzjoni ta' akkomodazzjoni soċjali iżda għadhom ma ngħatawx akkomodazzjoni soċjali.

X’se tingħata

Sidien li jkunu residenti jistgħu jgawdu minn għajnuna għal tiswijiet fl-istruttura u adattamenti fir-residenza tagħhom, waqt li kerrejja jistgħu jgawdu minn għajnuna biex jagħmlu adattamenti.

Eliġibbiltà​​

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

Il-provvista ta' akkomodazzjoni soċjali bħalissa hija stabbilita bħala:

  • Persuni waħedhom li jaqilgħu inqas minn €10,000 fis-sena.
  • Koppji miżżewġin u ġenituri waħedhom li jaqilgħu inqas minn €12,000 fis-sena

€700 addizzjonali huma permessi għal kull wild minuri

Kif tapplika​

Dikjarazzjonijiet

Kif tapplika

Persuna tista’ tapplika f’wieħed miċ-Ċentri ta’ Servizz.gov jew tistampa u timla l-applikazzjoni u tibgħatha lil:

Awtorità tad-Djar
22, Triq Pietro Floriani
Floriana FRN 1060

applika