Ħarsa ġenerali​

Is-Servizzi tal-Komunità jipprovdu appoġġ ibbażat fil-komunità lil persuni b'diżabilità u lill-familji tagħhom f'Malta u Għawdex. L-għan ġenerali tas-servizz huwa li jgħin lill-persuni b’diżabilità biex jgħixu ħajja indipendenti fil-komunità, filwaqt li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja kemm tal-utent tas-servizz kif ukoll tal-gwardjani tiegħu jew tagħha. Jipprovdi servizzi mmirati lejn ix-xewqat u l-bżonnijiet tal-individwu skont il-kapaċitajiet u l-limitazzjonijiet tiegħu, wara pjan ta’ valutazzjoni u intervent li jsir qabel ma jibda s-servizz. Is-servizz huwa offrut lil individwi li jkunu segwiti mill-Ħaddiema Soċjali tal-Aġenzija Sapport. Individwi eliġibbli riferuti għas-servizz huma dawk bi kwistjonijiet soċjali li jeħtieġu monitoraġġ mill-qrib filwaqt li jitgħallmu jew itejbu ħiliet ġodda biex jippromwovu l-parteċipazzjoni u l-indipendenza fil-komunità.

X’se tingħata

Is-servizz jista’ jinkludi interventi mmirati lejn: it-titjib tal-kura personali tiegħu; assistenza fit-tagħlim u parteċipazzjoni fil-ħiliet ta' manutenzjoni tad-dar; il-parteċipazzjoni fil-komunità u l-ħiliet soċjali; involviment f'attivitajiet ta' divertiment; prevenzjoni u ġestjoni ta' mġieba ta' tħassib wara interventi ta' mġieba pożittiva. Dan is-servizz jista’ jiġi pprovdut ukoll fi ħdan ambjent ta’ grupp skont l-età jew il-livell ta’ prestazzjoni, inklużi proġetti ta’ grupp għal minorenni u adulti.

Eliġibbiltà​​

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

Is-Servizzi tal-Komunità jistgħu jiġu aċċessati minn kull individwu b'diżabilità taħt l-età ta' 60 sena u mhumiex ristretti għal xi tip ta' indeboliment. Is-servizz isegwi l-kriterji ta’ hawn taħt:

  • Tingħata prijorità lil individwi f'riskju għoli li jiġu istituzzjonalizzati, jew li għandhom bżonn ħafna appoġġ. Dan jinkludi individwi li jużaw siġġijiet tar-roti u bħalissa għandhom aċċessibbiltà limitata ħafna. L-iskop ewlieni għal dan huwa li jiġi evitat kwalunkwe iżolament soċjali tal-individwi
  • L-utent prospettiv tas-servizz u/jew il-familja ġie/kienu vvalutati li jeħtieġu monitoraġġ għall-prevenzjoni u aktar protezzjoni minħabba fatturi ta’ riskju allarmanti fis-sitwazzjoni attwali tagħhom
  • Il-persuna b'diżabilità, il-familja tagħha, u/jew il-fornituri tas-servizz huma lesti li jipparteċipaw fil-Pjan ta' Appoġġ Individwali u l-proċess tal-Ippjanar Iċċentrat fuq il-Persuna għall-intervent tal-Ħiliet tal-Ħajja ta' Kuljum. Din il-persuna, il-familja tagħha, u/jew il-fornituri tas-servizz huma involuti kif meħtieġ mis-servizz partikolari

Kif tapplika​

Riferimenti lis-Servizzi tal-Komunità għandhom l-ewwel jiġu diretti lejn it-Tim ta’ Valutazzjoni u Intervent ta’ Sapport.

It-Tim ta' Valutazzjoni u Intervent jevalwa minn liema servizz jibbenefika l-individwu. Individwi identifikati bħala utenti potenzjali tas-Servizzi tal-Komunità jiġu diskussi bejn il-professjonisti kollha fi ħdan it-Tim ta' Valutazzjoni u Intervent. Il-professjonisti fi ħdan l-Assessment and Intervention Team jagħmlu valutazzjoni bir-reqqa u mbagħad jiġu riferuti għas-Servizz tal-Komunità. Iż-żewġ timijiet imbagħad jiltaqgħu u jiddiskutu kwalunkwe loġistika oħra li trid tiġi kkunsidrata u fuq liema ħiliet jeħtieġ li jintervjeni s-servizz għal kwalità ta’ ħajja u indipendenza aħjar għall-utent tas-servizz.