Ħarsa ġenerali​

Il-komunità internazzjonali tieħu għadd ta’ miżuri u prekawzjonijiet biex tassigura li l-proċess ta’ adozzjoni jitmexxa b’mod trasparenti u adegwat fl-aħjar interess tat-tfal. F’Malta, l-adozzjoni evolviet minn materja privata mhux regolata, għall-adozzjoni ta’ tfal minn għadd ta’ pajjiżi u aktar reċentement għar-regolamentazzjoni, il-prattika tajba u ż-żamma tar-rekords. L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali tirregola kemm l-adozzjonijiet lokali kif ukoll dawk bejn il-pajjiżi. L-Awtorità taħdem ma’ għadd ta’ Ministeri u entitajiet bl-għan li tirregola aħjar dan il-qasam.

X’se tingħata

Matul is-snin il-gvernijiet Maltin ħadu diversi inizjattivi biex jinċentivaw lill-Ġenituri Adottivi Prospettivi (PAPs). Dawn jinkludu; Injezzjonijiet b’xejn lill-PAPs meta jivvjaġġaw lejn il-pajjiżi minn fejn issir l-adozzjoni; Ir-rinunzja ta’ tariffi relatati ma’ Apostille għal dokumenti relatati mal-adozzjoni; U leave ta’ adozzjoni għal ġenituri adottivi (dan japplika wkoll għal adozzjonijiet lokali).

Il-gvern introduċa wkoll l-għotja ta’ €10,000 għal Ġenituri Adottivi Prospettivi.

Aktar informazzjoni dwar din l-għotja jekk jogħġbok ikklikkja hawn.

Eliġibbiltà​​

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Ġenituri adottivi prospettivi, jistgħu jiksbu aktar informazzjoni dwar kif japplikaw billi jikkuntattjaw waħda mill-aġenziji akkreditati.

Kif tapplika​

Aġenziji tal-adozzjoni akkreditati:

Isem tal-Aġenzija: Fondazzjoni ta’ Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali - Direttorat għall-Kura Alternattiva (Tfal u Żgħażagħ) - Servizzi ta' Adozzjoni (magħrufa qabel bħala Appoġġ)

Indirizz: 36, Triq San Luqa, Gwardamanġa PTA 1318
Email: [email protected]
Website: www.fsws.gov.mt
Numru ta’ Telefon: +356 2295 9000

Isem tal-Aġenzija: Adoption Opportunities
Indirizz: 167, Tieni Sular, Triq Atocia, Ħamrun
Email: [email protected]
Website: www.adoptionopportunities.org.mt
Numru ta’ Telefon: +356 2125 1479 / +356 9942 2447

Isem tal-Aġenzija: Aġenzija Tama
Indirizz: SUB007, Żona Industriali, San Ġwann
Email: [email protected]
Website: www.agenzijatama.com
Numru ta’ Telefon: +356 7920 9733 / +356 9905 2334

applika