Ħarsa ġenerali​

Wara l-approvazzjoni mill-Uffiċċju tar-Riċerka, ikun jista' jsir l-istudju ta' riċerka fl-FSWS, kemm-il darba l-parteċipanti prospettivi jkunu disponibbli u jaqblu li jieħdu sehem.

X’se tingħata

Wara l-approvazzjoni mill-Uffiċċju tar-Riċerka, ikun jista' jsir l-istudju ta' riċerka fl-FSWS, kemm-il darba l-parteċipanti prospettivi jkunu disponibbli u jaqblu li jieħdu sehem.

Eliġibbiltà​​

Individwi/entitajiet li jkunu jixtiequ jwettqu proġett ta' riċerka mal-FSWS.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:

Dipartiment tar-Riċerka
Fondazzjoni għal Servizzi Soċjali tal-Welfare
2, Triq Braille
Sta Venera SVR 1690

Dokumenti meħtieġa:

i) Ittra ta' reklutaġġ, poster eċċ.
Ii) Struzzjonijiet lil min se jieħu sehem
iii) Testijiet, linji gwida tal-intervisti jew kwestjonarji.
iv) Formola tal-kunsens bil-miktub (jew script).
v) Information sheets jew materjal għall-briefing.
vi) Materjal ieħor li jintuża.
vii) Approvazzjonijiet oħra minn istituzzjonijiet (e.g. Bord tal-Etika).

Appendiċi Ċ (f'każ li t-talba mhix ġejja minn student):

http://fsws.gov.mt/en/fsws/Documents/Student%20Requests%20Form/Appendix%20C%20-%20Research%20Request%20Form%20-%20Non-students%20-%2007.03.2016.pdf
applika