Ħarsa ġenerali​

Studenti residenti f'Għawdex li qed jattendu korsijiet full-time f'Malta jistgħu japplikaw għal benefiċċju addizzjonali fuq kirja li jħallsu meta joqgħodu ġewwa Malta waqt il-perjodu tal-istudju f’istituzzjoni edukattiva terzjarja. Il-benefiċċju ser jingħata tul is-sena skolastika (i.e. Ottubru sa Ġunju)."

X’se tingħata

Is-sussidju se jiġi kkalkulat pro rata peress li jiddependi fuq l-ammont ta 'studenti li joqogħdu fl-akkomodazzjoni (massimu ta' 3 studenti) u l-ammont ta 'kera mħallsa fix-xahar.

L-ammont massimu li wieħed jista 'jirċievi huwa dak ta' € 100 fix-xahar.

Eliġibbiltà​​

Kull student Għawdxi li jkun/tkun qed tattendi edukazzjoni terzjarja fuq bażi full-time (inklużi wkoll dawk l-istudenti li jattendu korsijiet offruti mill-MCAST);

L-indirizz residenzjali tal-istudent għandu jkun ta' residenza Għawdxija u jkun/tkun tgħix ġewwa Għawdex għal minn tal-anqas tmintax il-xahar;

L-istudent/a tkun reġistrat mal-Ministeru għal Għawdex taħt l-iskema ta’ ""Għotja li titħallas lil Studenti Residenti f'Għawdex li jkunu qed jieħdu Korsijiet Full-Time f'Malta"

L-istudent/a tkun qed tikri u toqgħod ġo appartament f’Malta u li l-appartament m'għandux ikun mikri minn għand il-ġenituri jew aħwa tal-istudenti;

Irid ikun hemm kuntratt bil-miktub fejn ikun hemm imniżżel ċar kemm hi l-kera fix-xahar u l-post ta’ fejn jinsab dan l-appartament.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha. Dan is-servizz jista' jiġi aċċessat ukoll permezz tal-mowbajl app myGozo li tista' titniżżel mill-Play Store jew App Store.
applika